Ikseon Dong Hanok

Ikseon Dong Hanok Village ย่านเดทยอดฮิตของหนุ่มสาวเกาหลี

Ikseon Dong Hanok Village ย่านเดทยอดฮิตของหนุ่มสาวเกาหลี ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นย่านหมู่บ้านเกาหลีโบราณ ที่อยู่ในตรอกเล็กๆ ซึ่งดัดแปลงมาเป็นร้านขายของ คาเฟ่ ร้านอาหาร กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักมากนัก และที่..

เรื่องน่าสนใจ