ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ (12 มกราคม 2560 )  นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้หลายจังหวัดทางภาคใต้กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประสบภัยต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายด้าน  เพราะแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคมีสิ่งปนเปื้อนมากับกระแสน้ำ

ซึ่งจะนำเชื้อโรคของเสียต่างๆ  รวมทั้งสารเคมีที่อาจพบปะปนมา  นอกจากนี้ จากสภาพน้ำ ที่ท่วมขัง ส่งผลให้สัตว์และแมลงออกจากรังมาอาศัยอยู่บริเวณต่างๆ  รวมทั้งพาหะนำโรคต่าง ๆ สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 

จึงมีโอกาสเกิดโรคระบาดได้ง่าย  ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วงจากการติดเชื้อจากอาหารเป็นพิษ โรคเล็บโตสไปโรสิส ( หรือโรคฉี่หนู )  โรคตาแดง  เป็นโรคที่มีเยื่อบุตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและติดต่อง่าย

โดยจะแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลรอบข้างได้ด้วยการสัมผัส ผู้ป่วยจะมีอาการตาแดง เคืองตา อาจมีต่อมน้ำเหลืองที่กกหูโตและกดเจ็บ  มีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนังที่เกิดจากการประสบภัยน้ำท่วม

ได้แก่  โรคผิวหนังจากการสัมผัสกับสารเคมี  สิ่งสกปรก หรือติดเชื้อที่ผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราหรือหนอนพยาธิ โรคผิวหนังจากแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย   และโรคน้ำกัดเท้า เมื่อเดินย่ำน้ำบ่อย ๆ หรือยืนแช่น้ำนาน ๆ จะทำให้เท้าเปื่อย โดยเฉพาะบริเวณซอกเท้า ซึ่งบริเวณผิวหนังที่เปื่อยนี้  เป็นจุดอ่อนทำให้เชื้อโรคที่มากับน้ำเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากขึ้น

อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า  แต่ละบ้านควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคหรือบริโภค  ถ้าหาแหล่งน้ำสะอาดไม่ได้ควรต้มน้ำให้เดือดก่อนใช้อย่างน้อย  10  นาที ถ้าอาศัยอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งสารเคมี พึงระลึกเสมอว่าแหล่งน้ำดังกล่าวอาจปนเปื้อนสารเคมี

ซึ่งความร้อนไม่สามารถทำให้น้ำเหล่านี้สะอาดพอสำหรับการบริโภคได้  จึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

สำหรับการป้องกันโรคตาแดง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่   เพราะมือที่มีเชื้อโรคจะแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี  ไม่ขยี้ตาหรือเช็ดตาแรงๆ  และไม่ควรซื้อยามาหยอดตาเองหรือใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ควรหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนาน ๆ

หากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบู๊ท  เพื่อป้องกันของมีคมในน้ำทิ่มตำ  และรีบทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด  ฟอกสบู่  เช็ดเท้าให้แห้ง หากมีบาดแผลหรือผื่นที่ผิวหนังไม่ควรสัมผัสน้ำสกปรก ควรพบแพทย์  ทายา หรือรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อย  ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้ง  และพึงระวังอยู่เสมอว่าแมลงหรือสัตว์มีพิษอาจหนีน้ำมาอาศัยอยู่ในที่สูงเช่นกัน

ดังนั้น ควรตรวจสอบบริเวณบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ  ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานที่ยังเล็ก เพราะเด็กๆ จะสนุกกับการเล่นน้ำและไม่ใส่ใจเรื่องการรักษาความสะอาดและอันตรายที่แฝงมากับน้ำท่วม ตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยความระมัดระวัง  กรณีเกิดไฟฟ้ารั่วตอนน้ำท่วมฉับพลัน ให้รีบสับสวิตช์ลงเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช็อตทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ 

ทั้งนี้  สถาบันโรคผิวหนัง  กรมการแพทย์  ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง  และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนสถาบันโรคผิวหนัง  จัดเตรียมยาโรคผิวหนังให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้  จำนวน 1,000 ชุด พร้อมด้วยคู่มือการดูแลปัญหาผิวหนังเบื้องต้นสำหรับประชาชนเมื่อประสบอุทกภัย

เรื่องน่าสนใจ