ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่าช่วง 20.00 น. วันนี้ ( 28 มิ.ย.)  ทาง สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก ได้ทำจดหมายชี้แจงผ่านสื่อว่า ตามที่ได้มีการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้มีผู้โดยสารชาวจีน ได้โดยสารรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทส 7575 กทม.

ซึ่งผู้ขับรถได้เก็บเงินจากผู้โดยสารที่ได้จ่ายค่าทางด่วนและไม่ได้ทอนเงินคืนแก่ผู้โดยสารและไม่ได้ส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทาง ขณะที่ผู้โดยสารได้ใช้บริการจากห้างเซ็นทรัล พระราม 2 เพื่อจะไปยัง ถนนสรรพาวุธ บางนา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. นั้น

 

วันนี้ ได้ดำเนินการติดตามตัวผู้ขับรถคันดังกล่าว ชื่อนายสิทธิชัย นิยมมณีรัตน์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 เลขที่ 1กท.01607/53 มาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

ซึ่งนายสิทธิชัย นิยมมณีรัตน์ ให้การยอมรับว่าได้เก็บเงินค่าทางด่วนไว้กับตนโดยไม่ได้ทอนคืนให้แก่ผู้โดยสารจริง แต่กรณีที่ตนไม่ได้ไปส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นั้น เนื่องจากรถก๊าซหมดตนจึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบน้ำมันแทนทำให้รถมีอาการสะดุดและไม่สามารถขับรถต่อไปได้

กรมการขนส่งทางบก  พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 จึงได้พิจารณาลงโทษผู้ขับรถ ดังนี้ 1 มีความผิดฐานเรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด อันเป็นความผิดตามมาตรา 66/5 จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท 2 พักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นระยะเวลา 3 เดือน

3 อบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบและการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้ บันทึกประวัติการกระทำผิดที่ศูนย์ประวัติผู้ขับรถต่อไป

เรื่องน่าสนใจ