ที่มา: voicetv

หากคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ควรให้ผู้ป่วยทายากันยุงเพื่อไม่ให้ยุงกัดแล้วไปแพร่เชื้อคนอื่น เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยและรีบไปพบแพทย์ ส่วนบริเวณบ้านให้รีบกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

505289

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง จัดทำสื่อต้นแบบโปสเตอร์แนะนำขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยเมื่อพบคนในครอบครัวป่วยสิ่งที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี้

  1. ให้ผู้ป่วยทายากันยุง เพื่อป้องกันยุงกัดแล้วไปแพร่เชื้อให้คนรอบข้าง
  2. ซื้อสเปรย์ หรือไม้ตียุงมากำจัดยุงตามมุมอับของบ้าน
  3. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เพื่อพ่นยาฆ่ายุงอย่างจริงจัง
  4. หาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณบ้านอย่างละเอียด และกำจัดลูกน้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  5. เฝ้าระวังอาการผู้ป่วย หากช็อกให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

b5t5m

เรื่องน่าสนใจ