ที่มา: tnnthailand

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศทั้งหมด 111,825 ราย เสียชีวิต108ศพ

036b83

วันนี้(18 พ.ย.58) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 16 พ.ย.58 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 111,825 ราย เสียชีวิต 108 ราย โดยในปีนี้ฝนมาช้ากว่าปกติทำให้พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงเตือนประชาชนหากมีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์โดนทันทีและห้ามซื้อยากินเอง เพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์ทำให้เลือดออกได้ง่ายซึ่งในช่วงแรกโรคไข้เลือดออกจะยังวินิจฉัยโรคไม่ได้

ทั้งนี้ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดได้แก่ 15 – 24 ปี รองลงมาอายุ 10 – 14 ปีและกลุ่มอายุ 25 – 34 โดยจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยต่อแสนประชากร สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง เพชรบุรี ราชบุรี อุทัยธานีและปราจีนบุรี


สำหรับอาการทั่วไปของไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงประมาณ 2-5 วัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร ปวดจุกแน่นท้อง หลังจากนั้นจะมีอาการเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ เช่น มีเลือดกำเดาออก มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังที่แขนขา ข้อพับ ผิวหนัง เลือดออกในอวัยวะภายใน แสดงออกโดยอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือด โดยขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาเฉพาะ เป็นการรักษาแบบประคับประครอง

เรื่องน่าสนใจ