วันนี้ (9 กันยายน 2563) ที่โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการร้านอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายเรวัต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านโภชนาการให้ประชาชนวัยทำงานเลือกบริโภคอาหารให้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย สามารถเข้าใจ และเข้าถึงวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ลดเค็ม ลดโรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประชาชนวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์”

 

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยปรับปรุงและพัฒนา โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผัก และผลไม้เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงาน จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง นิทรรศการสาธิตการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร นอกจากนี้ร้านอาหารภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้นำเสนอเมนูชูสุขภาพของร้านอาหาร เช่น เมนูยำปลาทู แกงเลียงหัวปลีปลาย่าง ผัดผงกระหรี่กุ้ง และแกงป่า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชิมเมนูดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ