นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 จำนวน 698 ราย พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลตา 387 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.4 สายพันธุ์โอมิครอน 309 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.3 และสายพันธุ์อัลฟา 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 ทำให้ภาพรวมผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนตั้งแต่เปิดประเทศ ขณะนี้รวมทั้งหมด 514 ราย เป็นกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ 367 ราย เป็นกลุ่มในประเทศ จำนวน 147 ราย

 

กรมวิทย์ฯ

 

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ ขณะนี้พบที่จังหวัดลำพูน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี ซึ่งทั้ง 5 จังหวัดเป็นคลัสเตอร์เดียวกัน รวม 135 ราย และกำลังตรวจยืนยันอีก 97 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัสุรินทร์ ภูเก็ต กระบี่ ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งหมดมีประวัติเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ
ข้อมูลปัจจุบันค่อนข้างชัดว่า เชื้อโอมิครอนแพร่เร็วแต่ไม่รุนแรง (more contagious but less fatal). จึงไม่ควรตระหนกมากเกินไป นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวทิ้งท้าย

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ