ที่มา: dodeden.com

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย California State University Dominguez Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ เป็นการมาศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ในระบบสาธารณสุขของไทยและการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม กรม สบส.

เรื่องน่าสนใจ