กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จับมือสถาบันพลาสติก และ หจก.โควิน ซัพพลาย จำกัด ร่วมออกแบบ และผลิตเครื่องครอบศีรษะความดันบวก (Positive Air Hood) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจและโรคโควิด-19 โดยอุปกรณ์มีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย

 

กรม สบส

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานการณ์โควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ มีความจำเป็นต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ โดยเครื่องมือที่ดีต้องมีประสิทธิภาพ และใช้งานง่ายสะดวก ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ ร่วมกับสถาบันพลาสติก และ หจก.โควิน ซัพพลาย จำกัด ร่วมออกแบบ ผลิต เครื่องครอบศีรษะความดันบวก (Positive Air Hood) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการใช้งานกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือป้องกันอนุภาคในอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จากผู้ป่วยสู่เจ้าหน้าที่โดยเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องแบบพกพา สามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้งานได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เครื่องครอบศีรษะความดันบวก (Positive Air Hood) ประกอบด้วย 1) พลาสติกครอบศีรษะ (Hood) ทำจากพลาสติก PVC 2) ท่อหายใจเข้า 3) ตัวเครื่องออกซิเจน Hood 4) ตัวกรองเชื้อ (bacteria filter) 5) ขอบ Hood และ Neck Ring 6) ตัวปิดกระชับรอบคอ (Neck Seal) โดยหลักการเป็นการนำอากาศเข้ามาใช้ในเครื่อง โดยเครื่องจะดันอากาศออกมาผ่าน Filter เพื่อกรองอากาศให้มีความบริสุทธิ์ โดยได้นำไปทดลองใช้ที่สถาบันทันตกรรม พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ สามารถใช้งานได้ดี หายใจได้สะดวก โดยขณะนี้ได้บริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลพัทลุง และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำหัตถการ การทำทันตกรรม โดยเครื่องมือดังกล่าวทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่ร่วมพัฒนา จะมีการปรับปรุงเครื่องครอบศีรษะความดันบวกให้มีความทันสมัยด้วยต้นทุนที่ไม่สูง สามารถนำไปดัดแปลงได้


ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐ หรือหน่วยงานที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 2 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-149 5680-91 ต่อ 1340,1342 ในวันและเวลาราชการ

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ