กรม สบส. เผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวาเลนไทน์ของสังคมไทย มีความคิดเห็นว่าการฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด ย้ำเตือนวัยรุ่นรักตนเองและคนที่รักด้วยการลด ละ เลิก และการฉลองวาเลนไทน์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเสี่ยง ไม่สวมถุงยางอนามัย และการรวมกลุ่มแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

 

กรม สบส

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เทศกาลวาเลนไทน์ เป็นช่วงเวลาที่หลายคนให้ความสำคัญในการพบปะ พูดคุยพบเจอกับครอบครัว คนรัก เพื่อน ในการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆ ที่อาจมีการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีการแสดงความรัก มีโอกาสพบเจอหรือการแสดงออกที่อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และศูนย์การเรียนเซ็นต์ เทเรซ่า จำนวน 1,000 คน อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ผลสำรวจพบว่า วัยรุ่นมีความคิดเห็นว่ามีการฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 88.9 รองลงมามีความคิดเห็นว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์จะไม่สวมถุงยางอนามัยหรือกินยาคุมกำเนิด ร้อยละ 68.2 อันดับ 3 มีความคิดเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 40 และอันดับ 4 มีความคิดเห็นว่าวัยรุ่นจะใช้โอกาสวันวาเลนไทน์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 39.1 จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีความคิดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ได้จริง เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อสมอง ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลงและขาดสติได้ ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมา นอกจากนี้การรวมกลุ่มฉลองในเทศกาลวาเลนไทน์ ครอบครัว และเพื่อนมีโอกาสในการแพร่กระจายการติดเชื้อโควิด 19 ได้เช่นเดียวกัน

 

 

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดื่มแอลกอฮอล์อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ตามที่วัยรุ่นคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งในครรภ์ในวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (safe sex) การใช้ถุงยางอนามัยกับการกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองควรมีเวลาที่จะสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความรักความห่วงใยให้กับวัยรุ่นได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวสำคัญกว่าคนภายนอก เพื่อย้ำเตือนให้วัยรุ่น รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มต้องรักตนเองและครอบครัวก่อน หากมีคู่รัก ควรมีความพร้อม มีความรับผิดชอบ มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ