กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจงขั้นตอนการตรวจมาตรฐาน “มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย” เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายในทุกขั้นตอน ชี้เมื่อไม่พบการกระทำผิดก็ไม่มีมูลเหตุให้ตั้งคณะกรรมการสอบ หรือตรวจซ้ำ

 

กรม สบส

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)

 

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณี “มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย” ประกาศปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคมนั้น อาจมีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะกระบวนการตรวจสอบสถานพยาบาลหรือด้วยเหตุใดก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทราบข้อเท็จจริง ตนจึงขอชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลของ กรม สบส. ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอน โดยเมื่อกรม สบส.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ที่มีการใช้เข็มเจาะระบายของเหลวออกจากบริเวณเข่าของผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคเกาต์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.ก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) ดำเนินการ ซึ่งทาง สสจ.ปทุมธานีได้ประสานขอความร่วมมือให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากกรม สบส.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาลดังกล่าว คือ “มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย” ซึ่งจากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.และ สสจ.ปทุมธานี ที่ผ่านมานั้น ก็ไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 แต่อย่างใด แต่เพื่อคลายข้อสงสัยแก่ผู้ร้องเรียน รวมทั้ง เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย กรม สบส.ได้ส่งหนังสือถึงสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาการให้บริการหัตถการ 2 ประเภท ของ“มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย” คือ 1.การใช้เข็มเจาะระบายน้ำไขข้อเพื่อรักษาโรคเกาต์ ส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณา และ2.การรักษาด้วยการครอบกระบอกไม้ไผ่ ส่งเรื่องให้สภาการแพทย์แผนไทยพิจารณาว่าหัตถการทั้ง 2 ประเภท เป็นไปตามที่กฎหมายวิชาชีพกำหนด และแพทย์พื้นบ้านสามารถให้บริการได้หรือไม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก 2 สภาวิชาชีพ ซึ่งกรม สบส.ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และในระหว่างนี้กรม สบส.ก็มิได้มีคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการสถานพยาบาลแต่อย่างใด

 

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส.

 

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับ ในประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่ากรม สบส.จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ “มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย” อีกครั้งหนึ่ง กรม สบส.ขอยืนยันว่า เมื่อผลการตรวจสอบ มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย” ในเดือนมกราคม 2562 ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายสถานพยาบาล หรือการร้องเรียนจากประชาชนเพิ่มเติม ก็ไม่มีมูลเหตุให้กรม สบส.ต้องมีคำสั่งปิด หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคลินิกฯ ซ้ำแต่อย่างใด ขอให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลวางใจได้ว่ากรม สบส.พร้อมให้ความเป็นธรรม และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาลที่กระทำถูกกฎหมาย

เรื่องน่าสนใจ