ที่มา: dodeden

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีข่าวงบประมาณรายหัวหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ว่า งบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รัฐบาลพิจารณากรอบการจัดสรรเบื้องต้นในปี 2561 เพิ่มจากเดิมคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ดังนั้นประชาชนยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิมและเพิ่มขึ้นด้วย เช่น การฉีดวัคซีนในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง การคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ การดูแลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สิทธิได้ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เป็นต้น

สำหรับที่ข่าวว่า รัฐบาลจะพยายามยกเลิกโครงการบัตรทองนั้น ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ได้มีการร่วมมือกันอย่างดี ในการดูแลและปรับสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น และในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้ามีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” เพราะประชาชนจะมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ต้องมีความสุขด้วย

ถ้าทั้งสองอย่างเป็นอย่างนี้ ระบบสุขภาพก็จะยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย สามารถเป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศ หลายประเทศมาศึกษาดูงาน และได้รับเชิญให้นำเสนอประสบการณ์ดำเนินงานในการประชุมเวทีระดับโลก

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือ คนไทยทั้งนักวิชาการหรือผู้บริหารต้องร่วมมือร่วมใจพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อย่าเพ่งโทษกัน นั่นคือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี

เรื่องน่าสนใจ