ที่มา: dodeden

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงช่วงอากาศเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เสี่ยงป่วยง่าย ดูแลร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ ไม่คลุกคลีหรือสัมผัสกับผู้ป่วย  ไม่ไปในสถานที่แออัด เดือนมกราคม  2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวมกว่า 20,000 ราย

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  ขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น บางพื้นที่มีฝนตก ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยที่พบบ่อยคือ โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ในช่วงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยทั้ง 2 โรครวมกัน26,117 ราย โดยโรค  ปอดบวม พบผู้ป่วย  19,310 ราย  เสียชีวิต 17 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 6,807 ราย ไม่มีเสียชีวิต

สำหรับในเดือนมกราคม ปี2559ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยทั้ง 2 โรคกว่า 30,644 ราย เป็นผู้ป่วยโรคปอดบวม 20,940 ราย เสียชีวิต 44 ราย  จากโรคไข้หวัดใหญ่ 9,704 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต  ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยมากขึ้น จึงได้กำชับสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการเจ็บป่วย และใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ฉีด คือ ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม สวมหน้ากากอนามัย หรือไอใส่ต้นแขนตนเอง ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม สถานที่คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก


โดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดมาก หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่น เมื่อป่วย เพื่อให้หายป่วยเร็ว และไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยง และขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษา รวมทั้งป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน

นายแพทย์โสภณ  กล่าวต่อว่า ไข้หวัดใหญ่ เชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอหรือจาม หรือเชื้อติดมากับมือ อาการของโรคมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอ ไข้มักเป็นอยู่   2 – 4 วัน และค่อยๆลดลง อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น ส่วนโรคปอดบวมอาการและการแพร่เชื้อจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่จะพบบางรายมีไข้สูงหนาวสั่น และไอมีเสมหะสีเหลืองหรือเขียวรวมถึงหายใจเหนื่อยหอบร่วมด้วย

สำหรับการป้องกันการเจ็บป่วย ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชน ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเท เป็นเวลานาน สวมเสื้อผ้าหนาๆ ให้ความอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8  แก้ว 

หากสงสัยป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวมหรือป่วยเกิน 48 ชั่วโมง อาการไม่ดีขึ้น เหนื่อยง่าย หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรค สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

เรื่องน่าสนใจ