กระบวนการอักเสบระดับโมเลกุล  เป็นกระบวนการท่ีร่างกาย ตอบสนองเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดข้ึน จากการได้รับ หรือสัมผัสกับสารเคมี การกาจัดส่ิงแปลกปลอม เช่น ไวรัส หรือแบคทีเรียท่ีเข้ามาในร่างกาย ทำให้เกิดภาวะปวด บวม แดง ร้อน ซึ่งเป็นอาการสาคัญที่บ่งบอกถึงการเกิดการอักเสบขึ้น

กระบวนการอักเสบระดับโมเลกุล

กระบวนการอักเสบระดับโมเลกุล ป้องกันได้ด้วยอาหารเหล่านี้!

ซึ่งเป็นผลจากการท่ีร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด มีการหลั่งสารท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ เช่น lymphocyte, monocyte, neutrophil, eosinophil, basophil และ mast cell มารวมตัวกันบริเวณท่ีเกิดบาดแผลหรือติดเชื้อ เพื่อกำจัดส่ิงแปลกปลอม โดยการอักเสบจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

การอักเสบแบบเฉียบพลัน (acute inflammation)
การอักเสบแบบเรื้อรัง (chronic inflammation)

กระบวนการอักเสบระดับโมเลกุล
ภาพจาก igh.cnrs.fr

โดยการอักเสบแบบเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากท่ีมีการบาดเจ็บ ระยะเวลาไม่เกิน  7 วัน ซึ่งจะมีการบวมของเนื้อเยื่อ  และเกิดการหลั่งสารน้ำและโปรตีนภายในเนื้อเยื่อนั้น ส่วนการอักเสบแบบเรื้อรังน้ัน จะเกิดขึ้นนานกว่า และอาจเกิดขึ้นภายหลังจากมีการอักเสบแบบเฉียบพลันแล้ว โดยจะมีลักษณะเด่นคือ มีการสร้างเนื้อเยื่อพังผืดขึ้น (fibrosis) โดยปกติแล้ว หากมีการอักเสบเกิดข้ึน และร่างกายได้มีการกำจัดส่ิงแปลกปลอมน้ันออกไปแล้ว ร่างกายจะมีกระบวนการยับยั้งกระบวนการอักเสบ แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดการอักเสบต่อเนื่อง และเกิดขึ้น ซ้าๆ แบบเรื้อรัง ก็จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเกิดพยาธิสภาพ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคมะเร็ง หรือกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

กระบวนการอักเสบระดับโมเลกุล

อาหารที่ควรทานเพื่อต้านกระบวนการอักเสบระดับโมเลกุล

  • มะเขือเทศ
  • ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น สตรอเบอร์รี่ บลูเบอรี่ เชอร์รี่ และส้ม
  • ถั่ว เช่น อัลมอนด์ วอลนัท
  • น้ำมันมะกอก
  • ผักใบเขียว เช่น ผักโขม คะน้า
  • ปลาที่มีโอเมก้า 3 เช่น แซลมอน แมคคอเรล ซาดีน ทูน่า

เพราะฉะนั้น การอักเสบในระดับโมเลกุล (Molecular inflammation) ไม่มีอาการ แต่เป็นกลไกที่ส่งผลให้เราแก่เร็ว และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ อาหารที่เรากินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ อยากสุขภาพดี เน้นทานอาหารต้านการอักเสบกันนะคะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

เรื่องน่าสนใจ