การตกแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู วิธี open technique

จากกระแสเสริมจมูกสไตล์เกาหลีมาแรง ซึ่งเพราะการเสริมจมูกสไตล์เกาหลีนี่เองที่ทำให้เราได้รู้จักการเสริมจมูก ตกแต่งปลายจมูก และต่อปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู ด้วยวิธี open technique ว่าเทคนิคนี้คืออะไร และทำอย่างไร

วันนี้เราจึงได้นำบทความจาก พ.ญ. อาศยา สืบสุข ที่ได้กล่าวถึงการศัลยกรรมตกแต่งจมูก โดยเน้นที่การตกแต่งปลายจมูก โดยคุณหมอกล่าวว่า


ตำแหน่งต่างๆของจมูกจะมีลักษณะดังนี้

ตำแหน_งต_างๆของจม_ก

1. จุด nasofrontal angle คือมุมระหว่างสันจมูกและหน้าผาก ในคนเอเชียนั้น มุมนี้ไม่ควรกว้างเกินไปนัก ควรจะเห็นเป็น slope ไล่ลงมาจากหน้าผาก จึงจะดูกลมกลืน สมกับใบหน้าเอเชีย ในฝรั่งนั้น มุมนี้จะกว้างกว่า คือสันจมูกแทบจะเป็นเส้นตรงลากลงมาจากหน้าผาก ถ้าเสริมจมูกออกมาในลักษณะนั้น จะเสียเอกลักษณ์ของคนเอเชียไป
2. ส่วน supratip break เป็นจุดหักเหก่อนที่จะถึงปลายจมูก จุดนี้จะขับเน้นปลายจมูกให้ดูเด่นขึ้น
3. ส่วน tip-defining point เป็นจุดสูงสุดของปลายจมูก ที่ควรเป็นจุดที่โด่งที่สุดของจมูก จึงจะดูสวยงาม และจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ปลายจมูกดูเด่นชัด ดูเรียว ในคนเอเชียทั่วไป จุดนี้มักจะไม่ชัดเจน ทำให้ปลายจมูกดูกลม มน ใหญ่

4. ส่วนของ columellar-labial angle คือมุมระหว่างริมฝีปากบน และขาจมูก ควรอยู่ที่ 90-100 องศา ถ้ามุมนี้กว้างเกินไปจะดูปลายจมูกเชิดเป็นจมูกหมู ส่วนถ้ามุมนี้แคบเกินไปจะดูปลายจมูกงุ้มเป็นแม่มด ในผู้ชายมักจะชอบให้มุมนี้แคบกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

จมูกที่สวยงามนั้นจะต้องวางตัวรับกับสัดส่วนของใบหน้า โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังภาพ

ส_ดส_วน

ความกว้างของปีกจมูกนั้น ไม่ควรจะเกินของเขตของหัวตาทั้งสองข้าง ดังรูป แต่ในคนเอเชีย ปีกจมูกมักจะกว้างเกินกว่านั้น ทำให้ดูจมูกบาน

ป_กจม_ก

ในส่วนของปลายจมูกที่สวยงาม เมื่อมองจากด้านหน้าและด้านข้าง จะเป็นสัดส่วนดังภาพ คือจะไม่เห็นรูจมูกมากเกินไป หรือน้อยเกินไป และเห็นจุด tip-defining point ชัดเจน

222

ลักษณะ ทั่วไปของจมูกคนเอเชีย จะมีลักษณะ สันจมูกตํ่า จุดเด่นปลายจมูกไม่ชัดเจน (tip-defining point ไม่ชัด) ปลายจมูกใหญ่ ปลายจมูกมีไขมันสะสมมาก ผิวหนังหนา ทำให้ดูปลายจมูกกลมมนเป็นรูปชมพู่ ปีกจมูกบาน และจมูกสั้นเชิด
การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนนั้น จะช่วยแก้ไขได้แค่ส่วนของสันจมูก จะทำให้สันจมูกโด่งขึ้น แต่ไม่สามารถแก้ไขในส่วนของปลายจมูกดังที่กล่าวมา และการที่เราพยายามจะเสริมซิลิโคนเพื่อดันเนื้อปลายจมูกให้โด่งหรือยาวขึ้น นั้น ยังเสี่ยงต่อการที่ซิลิโคนกดเนื้อปลายจมูก ซึ่งอาจจะทะลุในเวลาต่อมา

ดัง นั้น ลักษณะปลายจมูกเช่นนี้ต้องแก้ไขด้วยการตกแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูก และสร้างโครงให้ปลายจมูกเด่นชัดขึ้น โดยการเติมกระดูกอ่อน(ที่นำมาจากส่วนอื่นของร่างกาย) เข้าไปเสริมปลายจมูก ให้ได้รูปทรงที่ต้องการ คร่าวๆจะแบ่งได้เป็น 1.การเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูก (suture technique) และ 2.การเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนของตัวเราเองที่นำมาจากตำแหน่งอื่น (tip graft) ส่วนในคนที่ไขมันปลายจมูกมาก เราสามารถเอาไขมันออกได้เล็กน้อย เพื่อให้ปลายจมูกดูเรียวขึ้น

การเย็บปรับทรงกระดูกอ่อนปลายจมูกนั้น จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนทรงปลายจมูกให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้
นอก จากการเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกแล้ว ยังต้องเสริมโครงปลายจมูกให้ดูเด่นขึ้นด้วยการใช้กระดูกอ่อนของตัวเราเองมา เย็บเสริมที่ปลายจมูก โดยกระดูกอ่อนของตัวเราเองนี้สามารถนำมาได้จาก 1.ใบหู 2.กระดูกอ่อนseptum ของจมูกเอง 3.กระดูกอ่อนซี่โครง

111

การวางกระดูกอ่อนในลักษณะต่างๆนี้ สามารถเพิ่มจุดเด่นปลายจมูกได้ในทิศทางต่างๆที่เราต้องการ อาจเติมปลายหยดนํ้า หรือทำให้ปลายจมูกโด่งพุ่ง แล้วแต่ความเหมาะสม ในเคสที่จมูกสั้น เราสามารถใช้กระดูกอ่อนต่อให้จมูกยาวลงมาได้ดังภาพ

tip6

การใช้กระดูกอ่อนของตัวเราเองตกแต่งปลายจมูกนั้น สามารถทำได้โดยฉีดยาชาเฉพาะที่
โดย มาก หมอมักจะนำกระดูกอ่อนมาจากส่วนของใบหู ซึ่งแผลจะซ่อนอยู่ที่ซอกหลังใบหู กระดูกอ่อนส่วนที่นำมานั้น เป็นส่วนด้านในของใบหู ซึ่งเมื่อนำออกมาจะไม่ทำให้รูปทรงของใบหูเปลี่ยนแปลงไป
ในกรณีที่เราต้องการเสริมซิลิโคนเพื่อเพิ่มความสูงของสันจมูกร่วมด้วย ก็สามารถทำได้ โดยวางซิลิโคนและกระดูกอ่อนดังภาพ

tip7

เราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ซิลิโคนกดเนื้อปลายจมูก เนื่องจากเนื้อปลายจมูกเป็นส่วนที่รับแรงกดทับได้มากที่สุด และมีโอกาสทะลุมากที่สุด ในส่วนของปลายจมูกเราจะใช้กระดูกอ่อนเป็นตัวเสริมและรองปลายจมูกไว้

kay

เคสที่เสริมจมูกร่วมกับแก้ไขปลายจมูกให้เรียวโด่ง โดย open technique และต่อกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกที่หมอทำค่ะ จะเห็นว่าก่อนทำ(ภาพซ้าย)เคสนี้มีปลายจมูกกลมมน สันจมูกแบน และจมูกสั้น ภาพขวาหลังทำได้ 1 เดือน จะเห็นว่ามีจุดเด่นที่ปลายจมูกชัดเจนขึ้น และปลายจมูกโด่งเรียวมากขึ้น

lek

เคสนี้เป็นการแก้ไขทรงจมูก เคสนี้เดิมมี hump ที่สันจมูก และปลายจมูกงุ้มลง ภาพขวาหลังแก้ไขโดย open technique เข้าไปเหลา hump ออก เย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกและเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหู จะเห็นได้ว่า ปลายจมูกยกขึ้น สันจมูกเรียบขึ้น

white

เคสนี้ทำปลายจมูกให้เล็กลงโดย open technique เอาไขมันส่วนเกินที่ปลายจมูกออก ตกแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูก และใช้กระดูกอ่อนจากใบหูเสริมปลายจมูก

nid

เคสนี้เป็นการแก้ไขจมูกที่เคยมีปัญหาซิลิโคนกดปลายจมูกจนเนื้อปลายจมูกแดง บาง และใกล้จะทะลุ ภาพซ้ายเป็นภาพหลังถอดซิลิโคนที่มีปัญหาออก 1 ปี จะเห็นว่าปลายจมูกสั้นกุด ปลายทู่ เนื่องจากกระดูกอ่อนปลายจมูกเสียทรงจากซิลิโคนเดิม และหนังปลายจมูกบางมากจากการกดทับของซิลิโคนเป็นเวลานาน ภาพขวาเป็นภาพหลังแก้ไขโดย open technique แต่งกระดูกอ่อนปลายจมูกและใช้กระดูกอ่อนจากใบหูต่อที่ปลายจมูก จะเห็นว่าจุดเด่นที่ปลายจมูกชัดเจนขึ้น และปลายจมูกยาวโด่งขึ้น

กระดูกอ่อนที่เราเสริมปลายจมูกนั้นจะสลายไปหรือไม่ ?

การที่เราวางกระดูกอ่อนจากใบหูไว้ที่ปลายจมูกนั้น กระดูกอ่อนชิ้นนั้นจะเป็น graft นั่นคือต้องการเลือดจากปลายจมูกมาเลี้ยง เพื่อจะหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งกับปลายจมูกนั่นเอง ดังนั้นเลือดที่มาเลี้ยงปลายจมูกจึงสำคัญมาก ถ้าเลือดมาเลี้ยงส่วนนี้น้อย อาจมีปัญหากระดูกอ่อนไม่ได้รับเลือดมาเลี้ยงเพียงพอ และสลายไปได้

ทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้เลือดมาเลี้ยงกระดูกอ่อนไม่เพียงพอกัน ว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง ได้แก่

1.ในคนที่เคยผ่าตัดจมูกหลายครั้ง มีปัญหาซิลิโคนกดทับปลายจมูก เนื้อปลายจมูกบาง มีแผลเป็นจำนวนมากที่ปลายจมูก เคสเหล่านี้จะมีเยื่อพังผืดที่ปลายจมูกมาก เลือดมาเลี้ยงเนื้อปลายจมูกไม่ค่อยดี ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการผ่าตัดเคสเหล่านี้

2.คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ การสูบบุหรี่นานๆส่งผลให้หลอดเลือดเล็กๆเสื่อมสภาพ จะมีปัญหาเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอได้

3.คนที่มีโรคประจำตัวที่ทำให้แผลหายช้าหรือหลอดเลือดเล็กๆเสื่อมสภาพ เช่นเบาหวานที่ควบคุมนํ้าตาลในเลือดได้ไม่ดี เป็นต้น

ขอบคุณ ข้อมูลจาก พ.ญ. อาศยา สืบสุข สามารถเข้าไปพูดคุย และอ่านบทความอื่นๆเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งได้ที่ www.facebook.com/asayaplastics

 

เรื่องน่าสนใจ