ที่มา: Prachachat.net

เมื่อวานนี้ น.ส.ธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และชมรมอนุรักษ์การท่องเที่ยวอุ้มผาง ร่วมเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวน้ำตกทีลอซู อุ้มผาง จังหวัดตาก หลังจากที่ปิดผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า น้ำตกทีลอซู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เพื่อพักฟื้นผืนป่า เป็นระยะเวลานานกว่า 5 เดือน วันนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทย จากทุกภูทิภาค และชาวต่างประเทศ มาท่องเที่ยวอย่างคึกคักมากกว่า 2,000 คน ทุกคน พึงพอใจกับธรรมชาติ สายน้ำ และน้ำตกทีลอจ่อ ทีลอซู ที่สวยงาม หลังที่ตั้งใจเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง ในวันนี้ 

น.ส.ธมลวรรณ กล่าวว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู อุ้มผาง ล่องแพยางไปตามสายน้ำแม่กลอง ผ่านผืนป่าธรรมชาติสวยงาม ด่านแรกพบน้ำตกทีลอจ่อ หรือน้ำตกสายฝน มีสายรุ้งกินน้ำ สวยงามอย่าบอกใคร และได้ลงไปแช่น้ำร้อน ที่บ่อน้ำร้อน ก่อนเดินทางไปน้ำตกทีลอซู บอกคำเดียวว่าสวยงาม น้ำตกแตกกระจายเป็นสายฝนสวยงาม สมเป็นน้ำตกสวยงาม อันดับ 6 ของโลกโดยทีเดียว

52

ด้านนายสุชาติ จันทร์หอมหวล แห่งชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กล่าวว่า การไปท่องเที่ยวน้ำตกที่สวยงาม เราร่วมกันกับทุกฝ่ายอนุรักษ์พื้นที่น้ำในห้วยแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ และน้ำตกทีลอซู และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ไม่ใช้กล่องโฟม ใช้ใบตอง ห่ออาหาร และของกินอื่น ๆ ทดแทน ขยะทุกชิ้นใช้ถุงดำเก็บเข้ามาทิ้งที่บ่อขยะในตัวเมืองอุ้มผาง ร่วมถึงเรื่องการเดินทางเรามีตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ อ.ส.ของอำเภออุ้มผาง วางไว้ดูแลกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยให้มากที่สุด

53

ขณะที่นายวาฑิต ปัญญาคม นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจภูธร และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ ต้องช่วยกันจัดระเบียบสังคม ร้องขอผู้ประกอบการ ฯ ไม่ตัดราคาทิปทัวร์ท่องเที่ยว ซึ่งกันและกัน เพราะอาจจะทำให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาความปลอดภัย ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ต้องเชื่อคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคำแนะนำของชมรมอนุรักษ์ท่องเที่ยวอุ้มผาง เพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผาง อยู่อย่างยั่งยืน และเข้ามาท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางมากขึ้น

เรื่องน่าสนใจ