ด้วยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็น เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th ASEAN Congress of Plastic Surgery 2017 (The 18th ACPS 2017) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติ จาก วิทยากรซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งระดับสูง ทั ้งจากต่างประเทศ และในประเทศประมาณ 50 ท่าน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการด้านศัลยกรรมตกแต่งแก่ แพทย์ไทย แพทย์ชาว เอเซีย และแพทย์จากทั่วโลก ที่เข้าร่วม ประชุม ประมาณ 400 ท่าน เพื่อ เป็นเพิ่มพูนศักยภาพในการศัลยกรรมตกแต่งและดูแลรักษาประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น

ในการนี ้ คณะกรรมจัดงานประชุมฯ ได้จัด สัมมนาสําหรับประชาชนและผู้สนในทั่วไปในหัวข้อ “สุดยอดนวัตกรรม ด้านศัลยกรรมตกแต่ง จริง! หรือ ลวง !! เลือกอย่างไรให้ปลอดภัย” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 1 1 :30-1 4:30น. จึง ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมชมบรรยากาศการประชุมทางด้านศัลยกรรมตกแต่งระดับอาเซียน พร้อม ทั้งร่วมสัมภาษณ์ศัลยแพทย์ชื่อดังทั ้งจากประเทศไทยและจากต่างประเทศ ถึงมุมมองอนาคตของ อุตสาหกรรมทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งและการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในการทําศัลยกรรมตกแต่งของไทยในประเทศอาเซียนเพื่อสอดรับกับนโยบาย Medical Tourism เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําทางด้านศัลยกรรมตกแต่งสําหรับประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว รวมถึงร่วมพูดคุย เรื่องนวัตกรรมด้านศัลยกรรมตกแต่ง ที่ปัจจุบันมีการโฆษณาอย่างมากมายว่าเรื่องไหนจริง เรื่องไหนลวง

สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมศัลยแพทย์ ตกแต่งแห่งประเทศไทย
โทร. 02-7166214
e-mail: [email protected]
โดยสามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซด์ งานประชุม www.acps2017.org

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมประชุมจากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


เรื่องน่าสนใจ