le01
พญ. รัสรินทร์ คุ้มกองสุวรรณ

ปัจจุบันคนวัยทำงานส่วนใหญ่ มีความสนใจในเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้น และมักสนใจกันที่ปลายเหตุ ดูแลสุขภาพร่างกายจากภายนอกเป็นหลัก แต่ลืมไปว่าการดูแลจากภายในก็สำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่นผู้ที่ดูแข็งแรงและออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน หากไม่ได้ดูแลสุขภาพจากภายในควบคู่กันไป โดยปัจจัยของโรคเหล่านี้มักจะเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติของรางกายเป็นหลัก และเกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกเสริมอาการให้รุนแรงเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอ อาหารที่รับประทานในแต่ละวัน มลภาวะต่างๆ ร่วมไปถึงความเครียด โรคดังกล่าวมักจะแสดงอาการเมื่อมีอาการรุนแรง

แต่ต่อจากนี้ไป ‘Anti-Aging and Regenerative Medicine’ ศาสตร์แห่งการป้องกันโรคและชะลอวัยสามารถช่วยคุณได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและอ่อนเยาว์ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แบบธรรมชาติบำบัด โดยเริ่มจากการตรวจเลือด ตรวจร่างกาย และปัสสาวะ คล้ายกับการตรวจสุขภาพประจำปี แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘Anti-Aging and Regenerative Medicine’ แต่เพื่อมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อเริ่มการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยใช้หลักการทางธรรมชาติบำบัดแบบผสมผสาน หลีกเลี่ยงสารเคมี หรือยาเคมี เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมบูรณ์สูงสุด

พญ. รัสรินทร์ คุ้มกองสุวรรณ รองประธานผู้บริหาร Lebangkok Clinic แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมผิวหนัง และอเมริกันบอร์ดทางด้าน ‘Anti-Aging and Regenerative Medicine’ กล่าวว่า


“การเกิดโรคเรื้อรังที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ หรือแม้แต่โรคมะเร็ง ร่างกายจะมีสัญญาณบ่งบอกล่วงหน้า อย่างน้อย 5-10 ปี ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้สามารถตรวจวัดความผิดปกติดังกล่าว จากการตรวจเลือดและปัสสาวะ ซึ่งสามารถบอกความเสี่ยงที่จะเกิดโรคล่วงหน้าได้ และทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของ Lebangkok Clinic จะสามารถรักษาความผิดปกติดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยง ถือเป็นการป้องกันโรคก่อนเกิดได้ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชะลอวัย ร่วมกับธรรมชาติบำบัด เน้นการใช้วิตามินที่เหมาะกับเฉพาะบุคคล การรับประทานอาหารที่เหมาะกับเฉพาะบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้เคมี เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่เกิดจากยา นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลดีต่อสุขภาพอย่างยิ่ง”

นับได้ว่า ‘Anti-Aging and Regenerative Medicine’ จะช่วยให้คุณมั่นใจว่า คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง หรือร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือแม้แต่ช่วยชะลอไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นนั้นเอง เพื่อมอบสุขภาพให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก มาตรวจสุขภาพแบบชะลอวัยกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

เรื่องน่าสนใจ