ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนวดเกาหลี ร้องเรียนต่อสถานทูตไทยในกรุงโซล ให้ปราบปรามและลงโทษหญิงไทยที่ลอบไปทำงานนวดในเกาหลี เพราะเป็นอาชีพสงวนให้คนตาบอดเกาหลี ขณะที่ ตร.นับร้อยตรึงกำลังรักษาความปลอดภัย แต่ไม่มีเหตุวุ่นวาย…

EyWwB5WU57MYnKOuXuYDNcY43oCUfxnfxiGzjCkhw9GzxNYKTALSHJ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนวดเกาหลี ได้นำสมาชิกจำนวน 60 คน นั่งรถบัสไปจอดรถที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เวลา 14.00 น. และเตรียมการมาประท้วงใหญ่ หากทางสถานเอกอัครราชทูตไทยไม่รับข้อเสนอของผู้ประกอบอาชีพหมอนวดชาวเกาหลี กรณีหญิงไทยลักลอบเข้าไปประกอบอาชีพนวด อันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และแย่งอาชีพนวดที่สงวนไว้ให้ผู้พิการทางสายตา โดยมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจเกาหลี ประมาณ 100 นาย ใช้รถบัส 3 คัน ไปจอดบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล คอยรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการไทย ลูกจ้างท้องถิ่นและอาคารสถานเอกอัครราชทูตอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

ด้านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล นางวไลพร ศิวรักษ์ อัครราชทูต เปิดโอกาสให้ตัวแทนของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนวดเกาหลี จำนวน 4 คน เข้าพบและยื่นหนังสือเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตไทยเร่งแก้ปัญหาหญิงไทยลักลอบเข้าไปประกอบอาชีพนวดในเกาหลี สำหรับข้อเรียกร้องของหมอนวดเกาหลี ยื่นข้อเสนอให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล พิจารณาออกนโยบายปราบปรามและลงโทษหญิงไทยที่ลักลอบทำงานนวดในเกาหลี เนื่องจากเป็นอาชีพสงวนของคนพิการทางสายตาเกาหลี ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนวด ทั้งนี้สมาคมฯ ถือว่าหญิงไทยดังกล่าวคุกคามสิทธิในการหาเลี้ยงชีพของคนพิการทางสายตาเกาหลี

หลังรับหนังสือร้องเรียนแล้ว นางวไลพร ได้แจ้งให้ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนวดเกาหลี ทราบว่าจะรีบรายงานให้นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ทราบ เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบว่า ก่อนหน้านี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ได้ออกประกาศเตือนหญิงไทย ท่ี่ลักลอบไปทำงานนวดในเกาหลีมาก่อนแล้วว่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนวดเกาหลีพอใจจึงพากันกลับ และจะติดตามการแก้ไขปัญหาของทางสถานเอกอัครราชทูตไทยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ก่อนหน้าที่กลุ่มหมอนวดพิการทางสายตาชาวเกาหลีจะมายื่นหนังสือร้องเรียนนี้ นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ออกประกาศเตือนหญิงไทย ที่ลักลอบไปทำงานอาชีพนวดที่ประเทศเกาหลีว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมาย เพราะเป็นอาชีพสงวนไว้ให้คนพิการทางสายตา และอย่าหลงเชื่อนายหน้าที่หลอกพาไป เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ เนื่องจากมีการจับกุมหญิงไทยที่ลักลอบไปนวด และขายบริการทางเพศมาก่อนแล้วด้วย.

เรื่องน่าสนใจ