ที่มา: anngle

ผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นมักขึ้นกับฤดูกาล อาหารรสชาติอร่อยที่ปรุงจากผลผลิตตามฤดูกาลเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผลผลิตที่มีเหลือเกินจากการรับประทานตามฤดูกาลได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมายเพื่อให้หาซื้อกินได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเดือนตุลาคมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

eb307566049eeebe784b4b8d62291fcd_m

ช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของญี่ปุ่น เช่น ข้าว มันสำปะหลังและมันเทศ เป็นต้น โรงเรียนจำนวนไม่น้อยจัดทัศนศึกษาให้เด็กไปเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขุดมันเทศ เก็บสาลี่และเก็บเกี่ยวข้าว เป็นต้น ที่ญี่ปุ่เด็กๆต่างสนุกสนานและดีใจที่ได้ได้ผลผลิตกลับมาฝากแม่ที่บ้าน ที่โรงเรียนอนุบาลบางแห่งจะมีกิจกรรมไปขุดมันเทศกับโรงเรียน

804315a377f9feb78427b3bb9bd90e49_m

ทำให้เด็กๆ มักกลับมาบ้านพร้อมด้วยมันเทศถุงใหญ่จนบางทีต้องแบ่งไปฝากเพื่อนบ้านเพราะเกรงว่าหากกินมันเทศจนหมดถุงมีหวังหน้ากลายเป็นมันเทศกันทั้งบ้าน


ที่ญี่ปุ่นตอนอากาศเริ่มหนาวมักได้ยินเสียงลำโพงของรถขายมันเผา YAKI IMO…… ที่เชิญชวนให้คนหลงไหลรสชาติของมันเผาออกไปซื้อ

 

0b03b95122567ed5453e434736528b77_m

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือคนญี่ปุ่นเก่งในการสร้างคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตร เช่น ในฤดูที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากมายนอกจากการขายผลผลิตเพื่อเป็นอาหารโดยตรงแล้วอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวนมากสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับผลผลิตทางการเกษตรในแต่ฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนก็มีผลไม้ เช่น ลูกท้อซึ่งมีระยะเก็บได้ไม่นานหากเก็บผลผลิตเพื่อทานสด ก็มีการนำลูกท้อมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำลูกท้อ ชาลูกท้อ ไอศกรีมผสมลูกท้อและเจลลี่ต่างๆ เป็นต้น

F3

ส่วนในฤดูใบไม้ร่วง ปกติมีมันเทศและลูกพลับออกมาในปริมาณมากก็มีการนำมันเทศมาแปรรูปต่างๆ เช่น ขนมแบบญี่ปุ่น มันเผา มันนึ่งตากแห้งอาหารเพื่อสุขภาพของเด็กและผู้ใหญ่และผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกมากมาย ส่วนลูกพลับก็ถูกนำมาตากหรืออบแห้งที่หากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องเจอผลิตภัณฑ์จากมันเทศและลูกพลับ สำหรับผักต่างๆที่ผลิตออกมาได้จำนวนมากมักถูกนำมาแปรรูปเป็นผักดองหรือผลิตภัณฑ์ผักต่างๆที่มีลักษณะเด่นเฉพาะแต่ละพื้นที่วางขายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สถานีรถไฟ ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

F4

F5

ความเอาใจใส่ในการดูแลและปรับปรุงพันธุ์พืช

สิ่งที่สังเกตได้จากการดูทีวีรายการเกษตรคือเกษตรกรญี่ปุ่นมีความขยันและรู้จักใช้ข้อดีของสภาวะอากาศและดินน้ำตามภูมิภาคต่างๆปลูกพืชพันธุ์ที่ให้ผลผลิตรสชาติอร่อยตามความต้องการของตลาด ตลอดจนการเรียนรู้การปรับปรุงพันธุ์พืชจนได้ผักและผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมและแน่นอนว่าผักหรือผลไม้ที่ผ่านการดูแลอย่างดีและจากการปรับปรุงพันธุ์มักมีราคาสูงไปตามรสชาติที่อร่อยขึ้นด้วย จนบางครั้งราคาผักหรือผลไม้เหล่านั้นมีราคาแพงมากกว่าค่าอาหารกลางวันทั้งเดือนของโรงเรียนเสียอีก

เรื่องน่าสนใจ