เนื้อหาโดย : โดดเด่นดอทคอม

สาธารณสุขตรวจเข้มโรงพยาบาลเวชธานีชี้เป็นแหล่งรับผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางมากถึง 16% กำชับ คัดกรองให้ละเอียดทุกรายเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ชาวบ้าน

75576

นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลเวชธานี เพื่อตรวจสอบมาตรการในการป้องกันและคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2012 หรือ เมอร์ส ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า โรงพยาบาลเวชธานีมีผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางเดินทางเข้ารับบริการถึงร้อยละ 16 ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง

ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจึงสั่งให้ตรวจอย่างละเอียดซึ่งพบว่ามีระบบในการดูแลและคัดกรองผู้ป่วยเป็นอย่างดี และมีมาตรฐาน ทั้งการติดตั้งเครื่อง เทอร์โทสแกน 36.5 องศาเท่ากับด่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ

รวมทั้งแพทย์พยาบาลได้ให้ความรู้กับผู้ที่มารับบริการทุกคนรวมไปถึงการจัดห้องแยกโรค,พื้นที่สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ประชาชนต่างจังหวัด

อย่างไรก็ตามแม้ว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นจุดอ่อนของการคัดกรองโรค เพราะไม่ยอมรายงานกรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงให้ทางกระทรวงรับทราบ แต่ต่อไปนี้ต้องมีการรายงาน เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

สำหรับมาตรการในการเฝ้าระวังทีมแพทย์จะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าประเทศที่มีการติดต่อกับประเทศไทยทั้งหมดจะพ้นความเสี่ยง

เรื่องน่าสนใจ