ที่มา: TNN 24

นายกอร์ดอน อันเลน เลค ชาวอเมริกัน บิดาของน้องคาร์เมน พร้อมด้วยนายมานูเอล ซานโตส คู่รักชายชาวอเมริกันเตรียมแถลงเปิดใจภายหลังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งรับรองให้เด็กหญิงคาร์เมนเป็นบุตรโดยชอบธรรม 

22

ทั้งนี้ ถือเป็นคดีแรกที่ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 พร้อมทั้งให้นายกอร์ดอนมีอำนาจปกครองเพียงฝ่ายเดียว หลังดำเนินการมากว่า 15 เดือน เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูจากมารดาอุ้มบุญชาวไทย

เรื่องน่าสนใจ