ที่มา: Springnews

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติให้ “ShangRing” เป็นอุปกรณ์ช่วยขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ชนิดใช้ครั้งเดียวหรือใช้แล้วทิ้ง เพื่อรณรงค์ต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

21

ShangRing เป็นอุปกรณ์ช่วยในการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งตั้งชื่อตามนายชาง เจี้ยนจง นักประดิษฐ์จากมณฑลอานฮุย มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 ชิ้นซ้อนกัน โดยมีตัวยึดวงแหวนเข้าด้วยกัน สำหรับช่วยในการผ่าตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ให้มีเลือดออกในระหว่างการผ่าตัดน้อยที่สุด

อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่า สามารถใช้อำนวยความสะดวกในการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายได้ ทั้งตามความเชื่อทางศาสนา และเพื่อสุขอนามัย โดยข้อมูลจากการทดลองใช้ในประเทศแถบแอฟริกา เช่น เคนยา ยูกันดา และแอฟริกาใต้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ในเพศชายได้ถึงร้อยละ 60

เรื่องน่าสนใจ