ที่มา: dodeden

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าปี 2560 วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยพาบุตรหลาน ครอบครัวเข้าวัดทำบุญ พร้อมใช้โอกาสนี้สร้างบุญ ด้วยการฝึกสมาธิ เพื่อทำให้จิตใจสงบ เกิดสติปัญญา ไม่เผลอ ไม่ประมาท รู้ทันจิตใจตัวเอง ยับยั้งชั่งใจได้

 โดยผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบว่า การพาเด็กไปวัด ให้ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์พบเห็นวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย เด็กจะซึมซับได้ ทำให้จิตใจไม่วุ่นวาย ร่างกายจะหลั่งสารความสุขออกมา เด็กจะติดใจกับความสงบที่เกิดขึ้นนี้และจดจำ เป็นต้นทุนให้เกิดความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   ที่สำคัญคือการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวอีกด้วย

“ขอให้ประชาชน นำแนวคิดทางศาสนามาปรับใช้และทำต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน เมื่อเราได้ทำบุญ สร้างกุศล สร้างสมาธิ จิตใจจะเกิดความเบิกบาน ได้หยุดตัวเองจากปัญหาเรื่องวุ่นวาย เกิดความสงบ จะส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ใช้โอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ เป็นวันเริ่มต้นงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป”ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าว


ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 กำหนดห้ามขายสุราในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินมาตรการบังคับใช้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ได้กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่ 5 วัน คือ มาฆบูชา วิสาขบูชา  อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

กรมควบคุมโรค ได้จัดทีมเฉพาะกิจจากส่วนกลางลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560

หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิดและมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย และขอความร่วมมือประชาชนโทรแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดได้ที่ศูนย์ร้องเรียนสุรา 02-5903342 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน  นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ได้โพสต์ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับสติว่า สติ สำคัญ จริง ๆ ตามมาตรา 66 ความมึนเมาเพราะเสพย์สุรา หรือสิ่งเมาอย่างอื่น จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้ เว้นแต่ ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมา หรือได้เสพย์โดยถูกขืนใจให้เสพย์

และ ได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้กระทำความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

เรื่องน่าสนใจ