ชะลอเสื่อมเซลล์สมอง ด้วยประโยชน์มหาศาลของถั่วเหลือง โรคสมองและระบบประสาทในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของหลอดเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงสมอง อายุยิ่งมาก การเสื่อมของหลอดเลือดยิ่งมากขึ้น ทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของสมองน้อยลง จึงทําให้การทํางานของสมองบกพร่อง โรคสมองและระบบประสาทในผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก ทําให้เกิดอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ โรคสมองเสื่อม และโรคพาร์กินสัน (PARKINSONISM)

ชะลอเสื่อมเซลล์สมอง

 

ชะลอเสื่อมเซลล์สมอง ด้วยประโยชน์มหาศาลของถั่วเหลือง

ประโยชน์มหาศาลของถั่วเหลือง
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ระดมความคิดในการค้นหาวิธีชะลอ และป้องกันเซลล์สมองเสื่อม งานวิจัยชี้ว่า การได้รับสารฟอสฟาติดิลเซอรีน หรือสาร PS ที่มีมากใน ถั่วเหลือง ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองได้ จากความรู้ที่ว่าโครงสร้าง
เซลล์สมอง 1 เซลล์ ประกอบด้วยสาร PS 98% ที่เหลืออีก 2% คือไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, ฟอสโฟติดิลโคลีน, เลซิติน โปรตีนและอื่นๆ

การใช้สมองในชีวิตประจําวัน เช่น การเดิน กิน ใช้ความคิด เรียนรู้ และทํางานในแต่ละวัน ทําให้ PS ในสมองค่อยๆ ลดลงตามลําดับ สมองจึงควรได้รับ PS ทดแทนวันละ 100 – 300 มก.


สารฟอสฟาติดิลเชอรีน (PS) หาได้จากที่ไหน?
หาได้จากอาหารที่ทานทุกๆ วัน แต่ ปริมาณ PS อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เราอาจต้องดื่มน้ำเต้าหู 100 แก้วต่อวัน เพื่อให้ได้ PS 100 มก. ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ จากความจริงนี้ จึงมีการค้นหาวิธีสกัดสาร PS จากถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการต่อวัน ซึ่งพบวิธีสกัดสาร PSจากถั่วเหลืองได้สําเร็จ ใช้ทดลองกับกลุ่มผู้สูงอายุ, วัยรุ่น และผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ ซึ่งใช้ได้ดีเป็นที่น่าพอใจ

………………………………………………………

ถ้าเป็นไปได้ เราควรเพิ่มสาร Ps ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว โดยทานอาหารที่มี Ps มากหน่อย เราจะรู้สึกสดชื่นและไม่เพลียในระหว่างวัน หากทานอาหารที่ไม่มี Ps ร่างกายไม่สามารถนําสารไปทดแทนในเซลล์สมองได้ในระยะยาว อาจทําให้สมองค่อยๆ เสื่อมในที่สุด

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ