ที่มา: matichon

จากกรณีการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) แทน นพ.วินัย สวัสดิวร ซึ่งหมดวาระลงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 และมีการคัดเลือกมาแล้ว 1 ครั้ง แต่เกิดปัญหาการฟ้องร้องของ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัคร และเป็นเพียงบุคคลเดียวที่เข้าสู่การพิจารณารับรองของบอร์ดฯ แต่ไม่ได้รับการรับรองนั้น

กระทั่งเปิดรับสมัครใหม่โดยมีผู้เข้าชิงถึง 12 คน แต่ก็เกิดปัญหาขาดคุณสมบัติอีก จนในที่สุดผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เหลือเพียง  3 คน คือ  1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี 2.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช. และ3.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ  สปสช.  นั้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่  6 มีนาคม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)


โดย นายต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. และนายพรหมมินทร์ หอมหวน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สปสช. รายงานผลการสรรหาของคณะกรรมการมีทั้งหมด 3 คน แต่ในการประชุมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาบอร์ดสปสช. ได้ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ เพื่อให้รัดกุมที่สุด เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันเหมือนการเลือกเลขาธิการสปสช.ช่วงที่ผ่านมา จนเกิดปัญหาติดขัดและยืดเยื้อมาจนทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ที่ประชุมได้ให้ผู้สมัครทั้ง 3 คน แสดงวิสัยทัศน์ ก่อนตัดสินใจลงคะแนนลับของกรรมการแต่ละท่าน

ก่อนประกาศผลและแต่งตั้งเลขาธิการสปสช.คนใหม่  ซึ่งกรรมการมีทั้งหมด 30 คน แต่มี 1 คน คือ  นายพชร อนันตศิลป์  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ติดภารกิจต้องออกจากที่ประชุม ทำให้การลงคะแนนครั้งนี้เหลือ 29   คน

สำหรับผลการลงคะแนนเสียงลับ ปรากฎว่า นพ.ศักดิ์ชัย ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ ด้วยคะแนน 16 เสียง  นพ.ทรงพล ได้คะแนน 13 เสียง และนพ.วิทยา คะแนน 0  เสียง ทั้งนี้ นพ.ศักดิ์ชัย นับเป็นเลขาธิการคนที่ 3 ต่อจาก นพ.วินัย สวัสดิวร และนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

เรื่องน่าสนใจ