ที่มา: voicetv

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ โรงพยาบาลหลายแห่งเปิดให้บริการทำฟันฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสถานพยาบาลใกล้บ้าน

916278

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมฟรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-200-7727, 02-200-7602

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. จัดงาน “สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2558”ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ บริการทันตกรรม…ฟรี! 500 คน แบ่งเป็นบริการทันตกรรมผู้ใหญ่ (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) จำนวน 380 ราย และทันตกรรมเด็ก (เคลือบฟลูออไรด์ และเคลือบหลุมร่องฟัน) จำนวน 120 ราย เปิ ดให้รับเบอร์คิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนกว่าคิวจะครบตามจำนวนที่กำหนด ณ ชั้น 1 อาคารราชสุดา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2926-9310-1 ในวันและเวลาราชการ

bczkp

กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดให้บริการทำฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ กองทันตกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 7633050

คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้บริการทันตกรรมฟรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา
7.30-15.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม งานที่ให้บริการ เช่น อุด ขูด ถอน ฟันคุด ทำฟันเด็ก เคลือบฟลูออไรด์ ผนึกหลุมร่องฟัน ฯลฯ โดยขั้นตอนการรับบริการทันตกรรม (ในวันที่ 21 ตค.58)

1.รับบัตรคิวหน้าตึก รพ.ทันตกรรม ตั้งแต่ 7.30 น.
2. ทำประวัติชั้น G อาคาร 3
3. ตรวจเบื้องต้นและรับคิวรักษา
4. นำประวัติพร้อมบัตรคิวรักษา ไปยื่นหน้าคลินิกต่าง ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-287620 สายใน ม.อ. 7620

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรม “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในโอกาส วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยจะให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย บริการ อุดฟัน,ถอนฟัน และขุดหินปูน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงขอเชิญชวนผู้เข้าใช้บริการทำฟันได้ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 FREE น. ณ กลุ่มงานทันตกรรม ห้องเบอร์ 16 ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอนุสรณ์

2ucvp

เรื่องน่าสนใจ