นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล (หมอแมน)

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการเสริมจมูก เสริมคาง และทำตาสองชั้น

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์
  อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
  มหิดล

การฝึกอบรม

 • ฝึกอบรม Facial Muscle Anatomy and Facial Rejuvenation
  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2014
 • ฝึกอบรม Microsurgery Workshop
  ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2015
 • ฝึกอบรม Craniofacial Surgery and Microsurgery
  ณ ศูนย์การแพทย์นานาชาติ โรงพยาบาลชางกุง เมมโมเรียล กรุงไทเป

  ไต้หวัน ปี 2016 และอื่นๆ อีกมากมาย

สมาชิก

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)

Naravee Clinic (ณรวีคลินิก)

ที่อยู่ : 16 อุดมสุข 30 ถนน อุดมสุข เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 065-563-5095 / 093-134-7695
Line id : @naravee

เว็บไซต์ : naraveeplasticsurgery.com
Facebook : Naravee Clinic

เรื่องน่าสนใจ