นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2528)
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ.2534)
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.2539)
  • ประกาศนียบัตร คณะกรรมการศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเสริมความงามแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

  • แผนกศัลยกรรมและศัลกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยะลา (พ.ศ.2534-2542)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี (พ.ศ.2542-ปัจจุบัน)

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความรู้และประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งมานานกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมตกแต่งหลากหลายประเภท อาทิ เสริมจมูกรูปแบบต่างๆ รวมถึงการปรับสรีระต่าง ๆ

Special Training

  • เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การแก้ไขความผิดปกติทางใบหน้าและเส้นประสาท ที่โรงพยาบาล ฉางกัง (Chang Gung Hospital) ประเทศไต้หวัน

รีวิวเสริมจมูก

ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลยันฮี 454 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
1723 , 028790300
[email protected]
th.yanhee.net/Home/TH

เรื่องน่าสนใจ