ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

นักวิจัยของสมาคมปราบโรคมะเร็งแห่งอเมริกา ได้พบว่า การนั่งในยามว่างของสตรีนาน เป็นการเสี่ยงอันตรายกับโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาอย่างหนึ่ง รวมทั้งมะเร็งเต้านมและรังไข่ แต่มันเป็นที่น่าประหลาดใจว่า ทีกับผู้ชายกลับไม่เป็นไร

EyWwB5WU57MYnKOuXuXQGxYgGRp5AlWjaRVeSWSqgwSZMbi7cxP5ER

นักวิทยาศาสตร์ของสมาคมได้ศึกษาเปรียบ เทียบการนั่งนานๆกับความเสี่ยงกับโรคมะเร็งของผู้คนรวม 146,000 คน เป็นผู้ชาย 69,260 คน และเป็นผู้หญิง 77,462 คน ซึ่งต่างยังไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อน

พวกเขาได้ทราบผลว่า การนั่งนานๆ ในยามว่าง ทำให้สตรีเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 โดยกับผู้ชายแล้ว ไม่มีผลเกี่ยวโยงถึงเลย ทีกับผู้หญิงได้ก่อให้เกิดความล่อแหลมที่จะเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา นอกจากโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่โรคเดิมอยู่แล้ว

แต่ทีกับผู้ชายมันไม่ได้เกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่เลย นักวิจัยได้แต่เกาศีรษะแล้วบอกว่า จะต้องพยายามค้นคว้าต่อไปให้รู้ว่า เหตุใดถึงเป็นแต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น

เรื่องน่าสนใจ