ที่มา: TNN 24

วันนี้ (12ม.ค.59) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ผลงานระบุว่ามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งถูกผลิตโดยเซลล์พิเศษในต่อมไทมัสที่สามารถช่วยยืดอายุหนูได้กว่าร้อยละ 40  ฮอร์โมนนี้ช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของระบบภูมิคุ้มกันที่มาพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเปรียบเทียบยาและภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยลได้ศึกษาหนูดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับการเพิ่มหรือลดฮอร์โมนยืดอายุที่มีชื่อว่า FGF21 

18

ทีมวิจัยพบว่าการเพิ่มระดับของฮอร์โมนFGF21 ในหนูแก่สามารถคุ้มครองต่อมไทมัสจากการเสื่อมสภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถของต่อมไทมัสในการผลิตT เซลล์ใหม่ขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็พบว่าหนูแก่ที่ขาด FGF21 มีความเสื่อมของต่อมไทมัสเพิ่มเร็วมากขึ้น

การศึกษาในขั้นต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจว่าทำไมฮอร์โมนนี้ถึงได้ช่วยลดการเสื่อมถอยของต่อมไทมัสรวมถึง การยกระดับการศึกษาไปสู่การวิจัยทางเภสัชวิทยานั้นจะสามารถต่ออายุของมนุษย์และลดการเกิดโรคที่เป็นผลพวงมาจากการสูญเสียภูมิคุ้มกันได้หรือไม่

เรื่องน่าสนใจ