ที่มา: TNN24

นิชคุณ หรเวชกุล” สมาชิกวง 2PM ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเด็กและเยาวชนแห่งประเทศจีน หรือ CCTF ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในประเทศจีนให้ได้รับการศึกษาและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

จูซีเชิง (Zhu Xi Sheng) เลขาธิการใหญ่ของมูลนิธิได้เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนิชคุณเพื่อให้เขาได้ทำหน้าที่แบ่งปันความรักในฐานะทูตแห่ง CCTF โดยเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา นิชคุณได้เข้าร่วมรายการทำอาหารเพื่อการกุศล หนึ่งในกิจกรรมของ “Spring Buds Project” ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของมูลนิธิที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่เลิกเรียนกลางคันจากปัญหาความยากจน ช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ยากไร้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้รับการศึกษา ความปลอดภัย และมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง

นิชคุณ เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งทำหน้าที่ในนามเพื่อนของยูนิเซฟในประเทศไทย มีความห่วงใยเด็กๆ ในประเทศจีนและหวังว่าจะช่วยสนับสนุนผู้คนให้มอบความช่วยเหลือแก่เด็ก ๆ ผู้ยากไร้มากกว่านี้ เพื่อที่เด็กๆ จะได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขและได้ทำตามความฝันของตนเอง


ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ