ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

น้องหมาได้แสดงให้เห็นว่า ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ในหนทางใหม่อีกทางหนึ่ง นั่นคือการสู้กับโรคมะเร็ง นักวิทยาศาสตร์ได้เพิ่งค้นพบว่าอาจจะใช้น้องหมาเป็นตัวอย่างทดลองยารักษามะเร็งใหม่ๆ ที่กำลังออกมาหลายชนิดได้อย่างดีเยี่ยม

EyWwB5WU57MYnKOuXxve94G8H3IAvsYQPu4fqH33uZWMKO00i5YTKH

นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยถึงความเกี่ยวพันทางด้านสรีรวิทยาของสุนัขกับคนว่ามีส่วนคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้นการใช้น้องหมาที่เลี้ยงไว้เป็นตัวลองยา รักษามะเร็งขนานใหม่ๆ จะเหมาะมากหมอผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า น้องตูบก็มักจะเป็นมะเร็งเมื่อตอนสูงอายุได้เช่นเดียวกับคน

ในการทดลองครั้งหลังๆ ได้มีการศึกษาให้ลองใช้สุนัขกับยารักษามะเร็งขนานใหม่ๆ และได้เริ่มทำกันมาบ้างแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2550 แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ยังได้ออกความเห็นในเรื่องใช้น้องหมา ทดลองยารักษามะเร็งของมนุษย์ขนานใหม่ๆว่า ยังดีกว่าการใช้ยาทดลองกับหนูเสียอีก เพราะการ ทดลองเช่นนั้นเป็นการทดลองปลูกฝังเชื้อมะเร็งลงในเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นระบบภูมิคุ้มโรคของหนูจึงมักจะปฏิเสธ

เรื่องน่าสนใจ