ที่มา: ไปด้วยกัน

บ้านพักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นที่พักที่เกิดจากน้ำพระทัยและวิสัยทัศน์อันกว้างขององค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาฯ แห่งนี้ขึ้น สำหรับที่พักจะตั้งอยู่ห่างไปไกลจากแม่กำปอง แวดล้อมไปด้วยสายลำธารที่ไหลเย็นๆ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นได้ หรือถ้าอยากออกมาเดินเที่ยวที่หมู่บ้านแม่กำปองก็เดินทางได้สะดวกสบาย…

Teentok_1

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน ป็นอีกศูนย์ฯ หนึ่งที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์อันกว้าง ไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระองค์ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อีกทั้งยังสนับสนุนงานทดลอง สาธิต และวิจัย รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย  โดยศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 700-1,200 เมตร เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน

teentok

อีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นของโครงการหลวงตีนตก คือ การได้มานอนพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธ์ที่บ้านพักของโครงการฯ ซึ่งสะดวกสบายตั้งอยู่แวดล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้เขียวขจี มีลำธารไหลผ่านด้านหน้า อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีร้านอาหารให้ บริการวัตถุดิบจากโครงการหลวง โดยเฉพาะผัดปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อย  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไป ท่องที่ยวถ้ำเมืองออน น้ำพุร้อนสันกำแพง หมู่บ้านแม่กำปอง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกัน

บ้านพักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

บ้านพัก

ตุลาคม-เมษายน

พฤษภาคม-กันยายน

1. บ้านธารใส 1 หลัง (พักได้ 4 ท่าน)

6,500

4,500

2. บ้านริมธาร 1 หลัง (พักได้ 3 ท่าน)

5,000

3,500

3.บ้านธารริน 14 ห้อง (พักห้องละ 2 ท่าน)

2,600

1,500


– เสริมที่นอน 500 บาท/เตียง
– ราคานี้รวมอาหารเช้า
ติดต่อสอบถาม/จองที่พัก โทร. 093-146-7726  ร้านอาหารเปิดบริการทุกวัน 8.00-20.00 น

teentok9

teentok10

teentok13

teentok23

teentok31

teentok34

teentok36

teentok37

เรื่องน่าสนใจ