poster

 วันที่ประกวด  6 พฤศจิกายน 58
 สถานที่จัดงาน โรงแรม ฮิลตัน มิลเลเนี่ยม
 วันที่รับสมัคร  วันนี้ – 30 ตุลาคม 58
 วันที่รายงานตัวผู้เข้ารอบ  1-5 พฤศจิกายน 58 ที่ ธีรพรการแพทย์
 จำนวนผู้เข้าประกวด   ชาย 30 คน หญิง 30 คน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17 – 25 ปี
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยผ่านการศัลยกรรมใดๆ บนใบหน้ามาก่อน (ยกเว้น Botox หรือ Filler ที่ไม่ใช่บริเวณ ตาหรือจมูก)
 • บุคลิก รูปร่างดี

รางวัลสำหรับ 5 คนฝ่ายชาย

 • รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท, รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 150,000 บาท สายสะพาย,ช่อดอกไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 100,000 บาท สายสะพาย,ช่อดอกไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินราวัล 5,000 บาท รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 75,000 บาท สายสะพาย,ช่อดอกไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศที่ 4-5 รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 55,000 บาท พร้อมช่อดอกไม้

รางวัลสำหรับ 5 คนฝ่ายหญิง

 • รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 150,000 บาท มงกุฎ,สายสะพาย,ช่อดอกไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 100,000 บาท มงกุฎ,สายสะพาย,ช่อดอกไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 5,000 รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 75,000 บาท มงกุฎ,สายสะพาย,ช่อดอกไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศที่ 4-5 รับการทำศัลยกรรมมูลค่า 55,000 บาท พร้อมช่อดอกไม้

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยนหรือทอนรางวัลเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้
 2. ผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกแพทย์
 3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกยินดีเซ็นต์สัญญาการรีวิวให้กับทาง ธีรพรการแพทย์ และยินยอมให้ใช้รูปภาพ
  คลิป และข้อมูลในการทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 5. คิวการผ่าตัดขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับทาง ธีรพรการแพทย์
 6. คำตัดสินของของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รางวัลศัลยกรรมคือการทำตาหรือจมูก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การแต่งกายวันประกวด

ผู้ชาย : ชุดสูทสากล สีสุภาพ
ผู้หญิง : ชุดราตรีสั้น
โทนสี : ฟ้า น้ำเงิน ม่วง

 

สมัครเข้าประกวด คลิก!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธีรพรการแพทย์ 

 

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ