ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

dr.01

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.เตรียมให้มีการทำประกันภัยสำหรับศัลยแพทย์ หรือหมอผ่าตัดโดยตรง เพื่อให้ความคุ้มครองจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้องแทนหมอ หากถูกพิสูจน์ว่าหมอเป็นฝ่ายผิดจริง หลังจากที่ผ่านมาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย มาหารือกับ คปภ.เพื่อต้องการให้นำระบบประกันภัยเข้าไปให้ความคุ้มครองวิชาชีพศัลยแพทย์ เพื่อช่วยลดปัญหากรณีหมอผ่าตัดถูกผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีผ่าตัดและเกิดความผิดพลาด จนทำให้หมอต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนมากหากแพ้คดี

ทั้งนี้ กลุ่มหมอผ่าตัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นการรักษาเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุมา จึงมีเวลาตัดสินใจค่อนข้างจำกัดและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ประกอบกับระยะหลังคนไทยก็นิยมทำศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มขึ้น จึงอาจเกิดข้อพิพาท มีการฟ้องร้องมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นผ่าจมูกเบี้ยว เสริมหน้าอกเน่า ดังนั้น การออกกรมธรรม์นี้จะช่วยรับมือข้อพิพาทที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขให้หมอผ่าตัดทำงานเต็มที่ ขณะที่ผู้ป่วยเองก็มีโอกาสรับชดเชยค่าเสียหายจากประกัน

“ที่ผ่านมาทราบว่า หมอผ่าตัดบางครั้งถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายสูงมาก เป็นหลัก 10 ล้านบาทก็มี ซึ่งหมอบางส่วนก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวย พอถูกฟ้องหนักก็แทบหมดตัวไม่มีเงินจ่าย โดยเฉพาะหมอผ่าตัดในโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีปัญหามากกว่าหมอโรงพยาบาลเอกชน เพราะระบบการคุ้มครองรับความเสี่ยงมีน้อยกว่า ซึ่งแม้มีอัยการ มีกองทุนดูแลแต่ก็มีวงเงินจำกัด อีกทั้งยังติดขัดระบบราชการไม่คล่องตัว ส่งผลให้ระยะหลังเริ่มเห็นหมอผ่าตัดทำงานโรงพยาบาลรัฐน้อยลง และหันไปทำกับโรงพยาบาลเอกชนแทน แต่หากมีการประกันภัยนี้ขึ้นมาน่าจะช่วยลดปัญหาการย้ายงานของหมอผ่าตัดได้ ทาง คปภ.จะนำข้อมูลไปหารือกับสมาคมประกัน ชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อร่วมกันออกแบบการประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับหมอผ่าตัดโดยตรง ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขการ จ่ายเบี้ยประกันที่ราคาไม่แพง วงเงินการคุ้มครองที่เป็นธรรมกันทุกฝ่าย”.


เรื่องน่าสนใจ