ที่มา: Matichon Online

บก.จร.ได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดจราจร ระดับที่ 3 ในวันที่ 26 ตุลาคม มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนกว่าจะเสร็จพระราชพิธีฯ จำนวน 42 เส้นทาง โดยปิดเพิ่มจากวันที่ 25 ตุลาคม ที่เปิดจำนวน 27 เส้นทาง อีก 15 เส้นทาง รวมเป็น 42 เส้นทางดังนี้ 

28. ถ.ศรีอยุธยา แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพล.1
29. ถ.พิษณุโลก แยกพานิช ถึงแยกวังแดง
30. ถ.กรุงเกษม แยกเทวกรรม ถึงแยกประชาเกษม
31. ถ.จักรพรรดิพงษ์ แยกหลานหลวงถึงแยก จปร.
32. ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แยกจปร. ถึงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์
33. ถ.พระอาทิตย์
34. ถ.พระสุเมรุ ตัด ถ.พระอาทิตย์ ถึงแยกบางลำพู
35. ถ.พระสุเมรุ แยกบางลำพู ถึง ถ.เจ้าฟ้า
36. ถ.จักรเพชร
37. ถ.บ้านหม้อ
38. ถ.ตรีเพชร
39. ถ.ตรีทอง
40. ถ.พาหุรัด ถึงแยกเมอรี่คิงส์
41. ถ.เจริญกรุง ถึงแยกสะพานมอญ
42. ถ.บำรุงเมือง ถึงแยกสำราญราษฎร์

เรื่องน่าสนใจ