สิงคโปร์ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก โดยความเร็วอินเตอร์เน็ตของสิงคโปร์ในปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 20.2 เมกะไบท์ ตามหลังเกาหลีใต้ อันดับ 1 ของโลกประมาณ 9 เมกะไบท์ ทั้งนี้ ประเทศที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดอย่างเกาหลีใต้ มีความเร็วราว 29 เมกะไบท์ ขณะที่เป็นที่น่าสนใจว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ลงทุนกับการพัฒนาด้านอินเตอร์เน็ตไปเป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่ติดอันดับ 1 ใน 10 

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม