ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าว เว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม รายงานว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ช่วยกันระดมทีมแพทย์  พยาบาล  วิศวกร ช่วยเหลือสถานบริการในจังหวัดภาคใต้ พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประชาชนเข้าถึงบริการยากลำบากกำชับช่วยเหลือประชาชนให้พื้นทีอย่างรวดเร็วและดีที่สุด พร้อมสำรองยาชุดน้ำท่วมกว่า 300,000 ชุด

วันนี้ ( 7 มกราคม 60 ) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้ 9 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนพื้นที่น้ำท่วมและที่ศูนย์อพยพให้การดูแลประชาชนในพื้นที่และจัดทีมหมอครอบครัวให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ติดอยู่ในบ้านน้ำท่วม

หากประชาชนไม่สามารถออกไปพบแพทย์ตามนัดได้ สามารถโทรแจ้งที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อจัดส่งยาให้ถึงบ้าน ขณะนี้มีพื้นที่ที่น่าห่วง 2จังหวัด คือ โรงพยาบาลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพรเพราะยังมีปริมาณน้ำมาก แต่สถานบริการทุกแห่งเปิดให้บริการตามปกติ และไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงและได้ประสานส่งแพทย์ พยาบาล  จากจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ รวมทั้งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินในเขตภาคใต้ 10 ชุด(MERT) หากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกระลอก

นพ.โสภณ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งทีมวิศวกรทางการแพทย์เข้าไปดูแลเครื่องมือทางการแพทย์จากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย ทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ สมทบกับทีมวิศวกรในพื้นที่เพื่อทำการดูแลฟื้นฟูเครื่องมือแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารให้พร้อมใช้งาน

หากระบบการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้การได้ และทีมวิศวกรโยธา ดูแลในส่วนอาคารสถานที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระดมเรือท้องแบน/เรือไฟเบอร์ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จ.นครสวรรค์ อีก 5 ลำ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วม และได้สำรองยาชุดน้ำท่วมจำนวนกว่า 300,000 ชุดพร้อมสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที

ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอ เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม โดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมายังไม่มีโรคระบาด พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ขอความร่วมมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดยเฉพาะบ้านที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งส้วมมักจะใช้การไม่ได้ ขอให้ถ่ายอุจจาระลงในถุงดำหรือถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปฝังกลบ ไม่ทิ้งขยะลงน้ำ เพื่อลดความสกปรกน้ำท่วม ให้ดื่มนำสะอาดบรรจุขวด หรือน้ำต้มสุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

และภายหลังออกจากห้องน้ำทุกครั้ง  หลังจากเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน ให้ล้างทำความสะอาดมือ เท้า ด้วยสบู่และเช็ดให้แห้งทุกครั้ง หากประชาชนมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่อง ร่วมกับอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย

ขอให้นึกถึงโรคไข้ฉี่หนู ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านและหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือยาที่กินประจำใกล้หมด สามารถโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วนกู้ชีพ 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องน่าสนใจ