ที่มา: growandglowhairclinic.com

ปลูกผมเทคนิค FUT ชื่อเรียกทางการแพทย์ Follicular Unit Transplantation หรือ Strip Harvesting เป็นการผ่าตัดด้วยการกรีดหนังศีรษะตื้นๆบริเวณท้ายทอย ทำการแยกเฉพาะเซลล์รากผมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จนได้หน่วยรากผมที่เล็กที่สุด ที่สามารถนำไปปลูกได้ ถือเป็นวิธีมาตรฐานที่ทำให้ได้เซลล์รากผมที่มีโอกาสเสียหายน้อย เพิ่มโอกาสรอดของเซลล์รากผม

ปลูกผมเทคนิค FUT
ภาพจาก aesthetichouston.com

ปลูกผมเทคนิค FUT วิธีมาตรฐานที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดของเซลล์รากผม

ข้อดีของการปลูกผม FUT

คัดแยกโดยกล้องจุลทรรศน์
กราฟได้รับการคัดแยกโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้ได้เนื้อเยื่อของกราฟสมบูรณ์และบอบช้ำน้อย

ได้จำนวนกราฟครั้งละมากๆ
ได้จำนวนกราฟเกิน 3,000 กราฟ โดยไม่ทำให้ความหนาแน่นของเส้นผมทางด้านหลังลดลง

ไม่เพิ่มรอยแผลใหม่
กรณีปัญหาศีรษะล้านเป็นมากขึ้นในอนาคต สามารถกลับมาทำการปลูกผมครั้งที่ 2 ได้ โดยไม่เพิ่มรอยแผลใหม่

ปลูกผมเทคนิค FUT

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ FUT

ขั้นตอนที่ 1
ปรึกษาพูดคุยกับแพทย์และออกแบบวาดแนวผมที่จะทำการปลูกเพื่อวัดพื้นที่และคำนวนจำนวนกราฟที่ใช้ในการปลูก

ขั้นตอนที่ 2
คัดเลือกตำแหน่งที่มีรากผมที่แข็งแรงบริเวณท้ายทอย

ขั้นตอนที่ 3
บริเวณผมที่ถูกคัดเลือกจะถูกโกนให้สั้น วาดแนวหนังศีรษะที่จะตัดและผมส่วนที่เหลือจะถูกรวบไว้ด้วยเทปกาว

ขั้นตอนที่ 4
ฉีดยาชาเฉพาะที่ตลอดแนวหนังศีรษะที่วาดไว้ และรอยาชาออกฤทธิ์

ขั้นตอนที่ 5
แพทย์เริ่มผ่าตัดโดยใช้เทคนิคแบบเปิด (Open Technique) ผ่านแว่นขยายกำลังสูงเพื่อให้เห็นแนวรากผมที่ชัดเจน ลดอาการสูญเสียและบาดเจ็บของรากผม

ขั้นตอนที่ 6
แผลจะถูกเย็บด้วยเทคนิคพิเศษ (Trichophytic closure) เพื่อให้แผลสมานเป็นแผลเป็นขนาดเล็กคล้ายรอยแสกผม

ปลูกผมเทคนิค FUT

ขั้นตอนที่ 7
ชิ้นส่วนของหนังศีรษะชิ้นใหญ่จะถูกหั่นเป็นชิ้นบางๆ ( Slivering) และแช่ในน้ำยาเลี้ยงเซลล์เพื่อคงสภาพเซลล์รากผม

ขั้นตอนที่ 9
เตรียมการปลูกบริเวณด้านหน้า ฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณหัวคิ้วทั้งสองข้างเพื่อให้เกิดอาการชาตั้งแต่หน้าผากจนถึงกลางศีรษะ แพทย์ทำการเจาะรูเพื่อทำการปลูกเซลล์รากผมโดยแว่นกำลังขยายสูงให้เห็นเซลล์รากผมที่ชัดเจน ลดการบาดเจ็บของรากผมและสามารถเพิ่มความหนาแน่นในตำแหน่งที่ต้องการ

ผู้ที่เหมาะกับการปลูกผมแบบ FUT  คือ มีปัญหาศีรษะล้านบริเวณกว้าง ต้องใช้ปริมาณกราฟในการปลูกเยอะ 

 

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ