ที่มา: ohozaa

เรียบเรียงข่าวโดย โดดเด่นดอทคอม

ภาพจาก ohozaa

สำหรับใครที่อ่านข่าวคงได้เห็นข่าวอุบัติเหตุรถเก๋งชมท่อน้ำคอนกรีตเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทราบชื่อ คือ นายศรัณญู แต่เหตุการณ์ที่แปลกไปกว่านั้นคือ ในขณะที่ชันสูตรศพในห้องดับจิต


พบว่าลายมือของผู้ตายนั้น มีลักษณะ “เส้นลายมือขาด” ซึ่งตามความเชื่อที่เราเคยได้ยินกันมานั้น หมายถึงว่า เป็นลายมือของคนที่จะตายโหง

ximg_1424994054_182

www.dodeden.com รายงานว่า  ทาง ohozaa เสนอการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความหมาย “เส้นลายมือขาด”

“เส้นลายมือขาด” หรือ “เส้นลายมือตัดฝ่า” ในทางวิชาการวิเคราะห์ลายมือแล้วเป็นเส้นลายมือที่พิเศษคือเป็น การรวมเป็นหนึ่งเดียวของเส้นสมอง

(เหตุผล-ตรรกะ กระบวนการทางความคิด และกระบวนการตัดสินใจ) และเส้นใจหรือเส้นจิตใจ(อารมณ์ ความรัก ความรู้สึก จินตนาการ ความเชื่อความศรัทธา) สองอย่างเข้ามารวมกันจึงทำให้มีพลังมากขึ้น

ซึ่งจะเป็นพลังด้านใด แบบใด ส่งผลกับเจ้าของมืออย่างไร ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อชี้ชัดลงไป เป็นต้นว่าลักษณะมือ (บอกจริตและความเป็นตัวตนในด้านอุปนิสัย)

ลักษณะนิ้วมือบอกกระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจและอาชีพที่เหมาะสม เนินในมือบอกถึงความอุดมและความสำเร็จที่จะส่งเสริมให้เจ้าของมือ เส้นในมืออื่นๆ

เช่นเส้นชีวิต เส้นอาทิตย์ เส้นวาสนา คือ เส้นลายมือที่สื่อถึงการเข้าถึงความสำเร็จได้มากน้อยช้าเร็ว เปรียบได้กับเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่นำพาเจ้าของให้ไปถึงเป้าหมาย

ความเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของ เจ้าของลายมือขาด ลายมือขาด (Simian Line) แบบสมบูรณ์จะให้ผลในทางบวกและประสบผลสำเร็จได้มาก

7e9rjm

 1.ด้านนามธรรม เป็นคนที่มีความเป็นนักอนุรักษ์นิยม ยึดรูปแบบประเพณี มีความเชื่ออย่างเข้าถึงและลึกซึ้งในลัทธิหรือศาสนา จิตวิญญาณ

มีความชอบเป็นพิเศษด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี และประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่มีความคิดความเชื่อในรูปแบบของตัวเองก็ด้วย มีความเป็นตัวตนสูง จริงจัง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการดำเนินชีวิต

 2.ด้านรูปธรรม เป็นคนที่มีลักษณะเข้าถึงงานที่เป็นรูปทรงทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง งานศิลปะ งานประณีตศิลป์ต่าง ๆ งานด้านช่างและงานฝีมือต่าง ๆ จะทำได้ดีเป็นพิเศษ

ทั้งหลายทั้งหมดมักมีแนวโน้มไปในทางอนุรักษ์และจะคำนึงถึงสิ่งของที่มีคุณ ค่าทางจิตใจ

ส่วนคนที่มีลายมือขาดเพียงมือเดียวก็ ต้องดูว่าเป็นมือด้านซ้ายหรือมือด้านขวา ซึ่งมีผลต่างกัน (มือซ้ายคือมือธรรมชาติ ส่วนมือขวาคือมือปฏิบัติการ-คนถนัดมือขวา ส่วนคนถนัดมือซ้ายก็กลับกัน)

การพยากรณ์ก็ต้องดูเส้นอื่นๆ ประกอบตามที่กล่าวมาแล้ว เส้นลายมือขาดถ้าไม่สมบูรณ์คือเส้นที่ตัดขวางมีลักษณะที่ไม่คมชัด มีแตก

และนี่คือความหมายในเชิงวิชาการสำหรับคนที่เส้นลายมือขาด ซึ่งก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด แต่ความเชื่อโบราณที่เรายืดถือกันมาจะเหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนสติไม่ให้ใช้ชีวิตประมาทได้

เรื่องน่าสนใจ