เนื้อหาโดย Dodeden.com

รสชาติหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เสพติดกันแบบไม่รู้ตัวก็คือ รสเค็ม สังเกตได้จากการบริโภค “พริกน้ำปลา” ไปจนถึงอาหารและขนม รู้ไหมคะว่าความเค็มเหล่านั้นก่อผลเสียอย่างไรต่อร่างกายบ้าง?

การกินเค็มมากไป เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก เนื่องจากอาหารที่มีความเค็มมักจะมีปริมาณเกลือโซเดียมที่มากเกินความพอดี ทําให้ร่างกายเก็บน้ำมากขึ้น ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะความดันสูงในหลอดเลือด และเกิดโรคแทรกซ้อน ไตวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต หัวใจวายได้

ไต เป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ในการช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้คงที่อยู่เสมอ โดยทําหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย เก็บ และดูดซึมสารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายตามเดิม ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณระดับน้ำและระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ต่างๆ รักษาความสมดุลของสภาพความเป็นกรดและต่าง ควบคุมความดันโลหิตและเป็นต่อมไร้ท่อที่ทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิด นอกจากนี้ ไตยังมีความสําคัญเกี่ยวกับระบบการทํางานและโครงสร้างของกระดูกรวมทั้งยังสร้างวิตามินดี ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมความสมดุลของปริมาณและระดับแคลเซียม

ในเบื้องต้น คนที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารรสเค็ม จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง และรุนแรงขึ้นจนถึงการป่วยเป็นโรคไต ปัจจุบันนี้ ปัญหาของผู้ป่วยโรคไตนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญในระดับชาติ ผู้ป่วยเด็กมีเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มจัด ขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็ม หรือพฤติกรรมการกินที่มักจะต้องเติมน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกทุกมื้อ นอกจากนี้ ภาวะไตวายเรื้อรังก็ถือเป็นภัยเงียบจากรสเค็ม ซึ่งเป็นภาวะที่เนื้อไตถูกทําลายอย่างถาวร ทําให้ไตค่อยๆ ฝ่อเล็กลง แม้อาการจะสงบ แต่ไตจะค่อยๆ เสื่อมและเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด…

ห่างความเค็มบ้างชีวิตจะดีขึ้นนะคะ ^^

เรื่องน่าสนใจ