พ่อเมืองสตูล ร่วมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เข้ามาช่วยดูแล สุนัขและแมว ตามโครงการบูรณาการหาบ้านใหม่ให้น้องหมา-น้องแมว เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง…

12-74

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานปศุสัตว์ จ.สตูล  ได้ทำพิธีมอบสุนัขและแมวตามโครงการบูรณาการหาบ้านใหม่ให้ “น้องหมา-น้องแมว” ปี58 โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมหาบ้านใหม่ให้สุนัข-แมวจรจัด โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุนัข-แมวจรจัด เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปในอนาคต และเป็นอีกแนวทางที่ช่วยขับเคลื่อนให้สตูลเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 63 ต่อไป

โดยในปัจจุบันพบว่า มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น บางครั้งไม่มีเวลาดูแล ทำให้สัตว์เหล่านี้ถูกทอดทิ้งกลายเป็นสุนัข-แมวจรจัด อาศัยตามวัด ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ เกิดการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ อาจะเป็นปัญหาทำให้เกิดโรคมาสู่คน กิจกรรมในครั้งนี้ยังทำเพื่อลดสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทิ้งให้มีผู้เลี้ยงด้วยความรัก และเมตตาต่อสัตว์ โดยในครั้งนี้มีแมว 13 ตัว และสุนัข 12 ตัว รวม 25 ตัว.

ขอขอบคุณ Thairath

เรื่องน่าสนใจ