ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย

Dr.jumroon

ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย
(Bangkok Facial Plastic) “จำรูญคลินิก”

 • สถานที่ทำงาน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตำแหน่งฝ่ายวิชาการ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย
 • ผ่านการศึกษาดูงานด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าและการปลูกผมด้วยวิธี Follicular unit technique จาก New York Eye and Ear Infirmary และ Boston Massachusetts Eye and Ear Infirmary

วุฒิบัตร

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย
 • Name : Assistant Profressor Jumroon Tungkeeratichai

ที่อยู่ 1097/37 ถ. นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300

Address (Office) : Department of Otolaryngology, Ramatibodi Hospital Mahidol University Rama VI Road, Rajtaevee Bangkok, Thailand 10400

 

Main Positions

2003 –

Department of Otolaryngology Thailand

present Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
Mahidol University
Instructor Otolaryngology Head & Neck Surgery
(Division of facial plastic and reconstructive surgery)

2002-2003

Kalasin Government Hospital Thailand

ENT( Otolaryngology Head & Neck Surgery) Doctor

1993-1999

Akat Aumnoun Government Hospital Thailand

Medical Staff

Education

1987-1993 :

Khon kaen , Thailand
MD. Faculty of Medicine Srinakarin Hospital,
Khon khen University,

2000-2002 :

Bangkok, Thailand
Diploma Thai Board of Otolaryngology
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

Professional Training :

2000-2002 :

Bangkok, Thailand
Residency Training in Otolaryngology,
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

2006 :

Boston, Massachusetts ..
Fellowship Dr. Mack L. Cheney at Massachusetts Eye and Ear
Infirmary for Facial Plastic and Reconstructive Surgery

2005-2006 :

New York, New York
Fellowship Dr. Thomas Romo III at Lenox Hill Hospital and
Manhattan Center for Facial Plastic and Reconstructive Surgery
Fellowship Professor Anthony P. Sclafani at Eye & Ear Infirmary

Certification

2007 :

Bangkok, Thailand
Certification Facial Plastic and
Reconstructive Surgery

2006 :

Boston, Massachusetts
Certification Fellowship in Facial Plastic and
Reconstructive Surgery

2005-2006 :

New York, New York
Certification Fellowship in international Facial Plastic and
Reconstructive Surgery

2006 :

New York, New York
Certification Non – Absorbable Barbed Sutures
(Contour Thread Lift )

2006 :

New York, New York
Certification The 2006 New York City Aging Face Conference

2006 :

Chicago, Illinois
Certification Surgery Sleep and Breathing II

2006 :

Las Vegas, Nevada
Certification 9th International Symposium of Facial Plastic Surgery

2006 :

Saint Louis University School of Medicine
Certification Advances in Cosmetic Blepharoplasty
Brow & Midface Lift

2005 :

Saint Louis University School of Medicine
Certification Non –Absorbable Barbed Sutures
(Contour Thread Lift )

2005 :

Saint Louis University School of Medicine
Certification Contemporary Surgery of Aging Face

2005 :

Los Angleles, California
Certification AAFPRS Fall Meeting

2005 :

Los Angleles, California
Certification AA0-HNSF Annual Meeting & OTO EXPO

2004 :

Bangkok, Thailand
Certification The 9th International Congress of Oriental Society
of Aesthetic Plastic Surgery

2002 :

San Diago, California
Certification AA0-HNSF Annual Meeting & OTO EXPO

2000-2002 :

Bangkok, Thailand
Thai Board of Otolaryngology Head and Neck Surgery, The Medical Council,
Thailand

Continuous Medical Education

January 17 – 19, 2011 :

conference “The 7th endoscopic sinus surgery and 2nd endoscopic skullbase surgery
Khon Kaen University, Thailand

October 27-30, 2010 :

conference 10 international workshop on rhinoplasty & cosmetic surgery Bangkok Thailand

April 27 to May 2 , 2010 :

conference 10 th International AAFPRS (American academy Facial Plastic and Reconstructive ) Hollywood, Florida, USA

May ,2010 :

Annual academic meeting of The Royal College of Otolaryngologist of Thailand

at The Zign Pattaya,Thailand.
March 4-7 2010 :

conference 1 st Asian Facial Plastic Surgery Society Congress at Jakarta Indonesia
November 11, 2009 :

conference The XIII ASEAN ORL&HNSC Congress at Seamreap Kumphucha

October,2009 :

Annual academic meeting of The Royal College of Otolaryngologist of Thailand at Pramongkut hospital Bangkok,Thailand.

May ,2009 :

Annual academic meeting of The Royal College of Otolaryngologist of Thailand at The Zign Pattaya,Thailand.

Oct ,2008 :

Annual academic meeting of The Royal College of Otolaryngologist of Thailand at Bangkok. Thailand.

May,2008 :

Annual academic meeting of The Royal College of Otolaryngologist of Thailand at Kanjanabure Thailand.

August 31, 2006 :

Conference Grand Round “Rhinoplasty” at Eye and Ear Infirmary Boston, Massachusetts USA.

August 24, 2006 :

Conference Grand Round “Occuloplasty” at Eye and Ear Infirmary Boston, Massachusetts USA.

August 3, 2006 :

Conference Grand Round “Blephaloplasty” at Eye and Ear Infirmary Boston, Massachusetts USA

July 27, 2006 :

Conference Grand Round “Mid Face Lift” at Eye and Ear Infirmary Boston, Massachusetts USA

July 20, 2006 :

Conference Grand Round “Face Lift” at Eye and Ear Infirmary Boston, Massachusetts USA

July 23, 2006 :

Non Invasive Plastic Surgery at Westin Hotel,Boston, Massachusetts USA.

November,2005 :

Conference courses Rhinoplasty at Eye and Ear InfirmaryNew York , New York USA.

Jan 24-28, 2005 :

New Concepts in the management of Head and Neck in collaboration with The Royal College of Otolaryngologist of Thailand Bangkok, Thailand

Oct 4-5, 2004 :

The International Symposium & Live Surgery of Facial Plastic and reconstructive Surgery at Rajvithi Hospital Bangkok, Thailand.

May 6-8,2003 :

Annual academic meeting of The Royal College of Otolaryngologist of Thailand at Ambasador Hotel Pattaya,Thailand.

Oct 29-31,2002 :

Annual academic meeting of The Royal College of Otolaryngologist of Thailand at Bangkok, Thailand.

Jan 19-22,2001 :

17th Thailand- International Neuro-Oto-Audiology update Otological Center Bangkok, Thailand.

Lecturer

 • November 11, 2009 Lecturer “Hair Transplantation” The XIII ASEAN ORL&HNSC Congress at Kumphucha
 • December 21, 2009 Lecturer “Obstructive Sleep apnea syndrom ” at Nakhonnayok Hospit
 • January 29, 2010 Lecturer “Microtia” at Pramongkut Hospital Thailand
 • March 4-7 2010 Lecturer “ Microtia” 1 st Asian Facial Plastic Surgery Society Congress at Jakarta Indonesia
 • April 27 to May 2 , 2010 Speaker “ Three in one Microtia ” at 10 th International
 • Symposium AAFPRS (American academy Facial Plastic and Reconstructive Surgery ) at Hollywood, Fl , USA
 • August 5 -8 2010 Leturer “Stage of the art hair transplantation” Pan Asia Academy of Facial Plastic and reconstructive surgery meeting at Yantai, Chaina
 • October 27-30 2010 : Leturer “ Hair Transplantation Follicular Unit” 10 international workshop on rhinoplasty & cosmetic surgery , (The Indian Society of Facial Plastic and Reconstructive Surgery) Bangkok Thailand

Research Publication

Tungkeeratichai J., Kulpraditharom B., Kunachak S. Relationship between snoring sound
intensity and obstructive sleep apnea syndrome. Otolaryngology Head Neck Surgery.
2002 Oct ;3 (2):17-32.

Noppadol Larbcharoensub, Juvady Leopairut, Jumroon Tungkeeratichai, Jiraporn Laothamatas.
Paraphayngeal salivary duct carcinoma involving the cavernous sinus. J Med Assoc Thai.
2007 ;90 (8):1665-8.

Tungkeeratichai J., Bhongmakapat T., Larbcharoensub N. Inflammatory myofibroblastic tumor
of the maxillary sinus mimicking malignancy : a case report. Thai J . Otolaryngology Head Neck
Surgery 2007 ; 8 (2): 39-43.

Tungkeeratichai J. Chintrakarn C., Bhongmakapat T. et.al. Position of Silicone in the
Augmentative Rhinoplasty. Thai J . Otolaryngology Head Neck Surgery 2008 ; 9 (1): 28-32.

Tungkeeratichai J. Auisawat C. Epitaxis. Otolaryngology Head Neck Surgery Book. 2007:
235-247.

เรื่องน่าสนใจ