ที่มา: surgery.or.th

ผ่าตัดลดขนาดเต้านม ป้องกันมะเร็ง ของดาราสาว Angelina Jolie  เคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมานี่เอง นับว่าเป็น Talk of The Town ในวงการบันเทิงและสุขภาพเลยก็ว่าได้ เนื่องจากการเปิดเผยเรื่องราวการผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้าง ของนักแสดงวัย 42 ปี นั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์แก่คนอีกหลายล้านคน

ผ่าตัดลดขนาดเต้านมป้องกันมะเร็ง
ภาพจาก : inquisitr.com

จากการเปิดเผยของตัวเธอเอง โดยการเขียนคอลัมภ์ลงในเวปไซต์ของนิวยอร์กไทม์ สรุปได้ว่า มารดาของเธอ เป็นมะเร็งเต้านม และเสียชีวิตเมื่ออายุ 56 ปี ตัวเธอเองตรวจพบภาวะผิดปกติของยีน BRCAI ซึ่งมีโอกาสที่เธอจะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่ จึงตัดสินใจผ่าตัดผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้าง พร้อมกับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม ทั้งนี้ เธอเปิดเผยว่ าเธอทําเพื่อครอบครัวและลูกๆ ทั้ง 6 คน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกๆ ของเธอสูญเสียเธอไป

ผ่าตัดลดขนาดเต้านม ป้องกันมะเร็ง

BRCA และ BRCA2 เป็นยีนซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการเจริญแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ภาวะผิดปกติของยีนนี้ จะทําให้เกิดกลุ่มโรคมะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในเพศหญิง ที่สืบทอดทางพันธุกรรมได้ ในเพศชาย ก็สามารถพบความผิดปกตินี้ได้ และสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้เช่นกัน

การตรวจหาความผิดปกติของยีน BRCA นั้น สามารถทําได้โดยการตรวจเลือด แต่การตรวจพบความผิดปกติของยีน BRCA นั้นมีน้อยมากๆ ในคนไทยปกติ สําหรับผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม ( ซึ่งปัจจุบันพบได้มากถึง 13,000 รายต่อปี) อาจมีน้อยกว่า 1% ที่อาจมียีนนี้ผิดปกติ เมื่อเทียบกับประชากรทางซีกโลกตะวันตกในบางเชื้อชาติ ซึ่งพบได้สูงถึง 5-10% อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่แนะนําให้ตรวจยีนนี้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วไป

 

ผ่าตัดลดขนาดเต้านมป้องกันมะเร็ง
ภาพจาก : cebp.aacrjournals.org

 

สำหรับใครที่สงสัยว่าจะมีภาวะผิดปกติ ควรได้รับคําปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ทั้งก่อนและหลังการตรวจ โดยเฉพาะหากเป็นทั้งสองข้าง และตรวจพบเมื่ออายุน้อย, ผู้ที่มีประวัติทางครอบครัว หรือญาติที่ใกล้ชิดหลายคนเป็นโรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่ โดยเฉพาะเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งขณะอายุน้อยกว่า 50 ปี หรือ มีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านมทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น

สําหรับผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติของยีน BRCA นั้น ควรได้รับการดูแลและแนะนําแนวทางการรักษา จากทีมแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งการรักษาประกอบไปด้วย การแนะนําการตรวจคัดกรองเป็นประจํา การให้ยาควบคุม เพื่อลดภาวะการเกิดมะเร็ง หรือการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดนี้ อาจรวมไปถึงการผ่าตัดทั้งเต้านมและรังไข่ด้วย

 

ผ่าตัดลดขนาดเต้านมป้องกันมะเร็ง
ภาพจาก : breastcancer-news.com

 

ปัจจุบัน การผ่าตัดเต้านมไม่ได้หมายถึงการสูญเสียรูปลักษณ์เต้านมอีกต่อไป เพราะการผ่าตัด สามารถนําเฉพาะเนื้อเยื่อเต้านมภายในออกไป และเก็บอนุรักษ์ส่วนผิวหนัง หัวนมและลานหัวนม ไว้ พร้อมกับการเสริมเต้านมในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน สามารถทําได้ทั้งในผู้ที่ผ่าตัดลดความเสี่ยง การเป็นมะเร็งเต้านม และการผ่าตัดนี้ สามารถทําได้อย่างปลอดภัย สําหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในบางรายเช่นกัน เทคนิคการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม สามารถทําได้ด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม หรือเนื้อจากร่างกายส่วนอื่นๆ ของผู้ป่วยเองก็ได้

อย่างเคสของ Angelina Jolie ที่อายุยังน้อย และสรีระร่างกาย มีความจําเป็นต่ออาชีพการงาน การที่เธอตัดสินใจผ่าตัดเต้านมออกทั้งสองข้าง จากการเปิดเผยของเธอว่าไม่ได้ทําให้เธอสูญเสียความเป็นผู้หญิงแต่อย่างใด เนื่องจากการทําผ่าตัดนั้น ทําร่วมไปกับการเสริมสร้างเต้านมใหม่พร้อมๆ กัน เรียกได้ว่า ตัดเนื้อเต้านมที่มีความเสี่ยง และเสริมเต้านมใหม่ด้วยเต้านมเทียมด้วยความปลอดภัยนั่นเอง

 

••••••••••••••••••

โดยสรุปว่า การตรวจหาความผิดปกติของยีน BRCA นั้น ถือเป็นการตรวจพิเศษเฉพาะ ไม่ใช่การตรวจทั่วไป ไม่แนะนําสําหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่สมควรได้รับการตรวจ คือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่สืบทอดทางพันธุกรรม และควรได้รับคําแนะนําโดยแพทย์เฉพาะทาง ในส่วนของการผ่าตัดนั้น หากมีความจําเป็น การผ่าตัดเต้านมสามารถทําได้ พร้อมการเสริมสร้างเต้านมด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม หรือเนื้อจากร่างกายส่วนอื่นๆ ของผู้ป่วยเองได้ด้วยความปลอดภัยค่ะ

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

 

 

 

 

เรื่องน่าสนใจ