ที่มา: dodeden

พญ.ประนอม อธิบดี กรม สบส. สั่งจับตากลุ่มเสี่ยง สร้าง “เครือข่ายออนไลน์” แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอมรายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จับตาสถานพยาบาลตามความเสี่ยง พร้อมสร้างเครือข่ายออนไลน์เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)กล่าวว่ากรม สบส. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเดินหน้าดำเนินการวางแนวทางเฝ้าระวังการกระทำผิดในสถานพยาบาลทั้งประเภทถูกกฎหมายและเถื่อน

โดยระยะแรกจะทำการจัดกลุ่มสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดให้อยู่ในกลุ่มสีแดง โดยเน้นที่สถานพยาบาลกลุ่มเสริมความงาม/กลุ่มที่กระทำผิดซ้ำซากเพื่อดำเนินการสุ่มตรวจตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย


พร้อมทั้งผสานกำลังกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งขอความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างแพทยสภาในการแสดงตนของแพทย์ การตรวจสอบแพทย์จริง/แพทย์เถื่อน ส่วนกรม สบส.จะทำการตรวจสอบคลินิกจริง/คลินิกเถื่อน

นอกจากนี้จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายภาคประชาชน อสม.จิตอาสา สมาคมคลินิกในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยรายงานผ่านระบบออนไลน์และแอพพลิเคชั่นที่กำลังจะพัฒนา

พร้อมทั้งได้มอบหมายสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจัดทำมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานห้องผ่าตัดฯลฯ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับแพทยสภา สมาคมคลินิกไทย เพื่อประสานงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน

ส่วนแนวทางในระยะยาวได้มอบให้กองกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายวิชาชีพเวชกรรมกับกฎหมายสถานพยาบาลให้สอดคล้องกันเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพอย่างแท้จริง

เรื่องน่าสนใจ