ที่มา: TNN24

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ พิจารณาบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลพิเศษ) 2 รางวัล โดยใช้ชื่อรางวัล “สตรีตัวอย่างผู้สร้างแรงบันดาลใจ” คือ “น้องน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” Miss Universe Thailand 2016 และ นางสาว “ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิร์ก” ทูตสันถวไมตรี คนแรกของประเทศไทย และคนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNHCR) เนื่องในวันสตรีสากลปี 2560 โดยกิจกรรมวันสตรีสากลปี 2560 มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 20 สาขา รวม 47 รางวัล 

เรื่องน่าสนใจ