ที่มา: sanook

เฟสบุ๊คแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ ได้เผยแพร่ความตอนหนึ่ง ที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวปาฐกถาในงานโครงการจัดกิจกรรมและสัมมนาผู้สูงอายุร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคารรัฐสภา 22 เมษายน 2555 โดยระบุดังนี้

“ผมเคยเข้าเฝ้าฯ

กราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ผมอายุ 60 ปี


เป็นวัยที่ต้องเกษียณ พระองค์รับสั่งว่า

“แล้วฉันล่ะ”

….วันนั้นผมอายุ 60 ปี แต่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ahr0cdovl3blmi5pc2fub29rlmnvbs9ucy8wl3vklzqxny8ymdg4mdq2lzuuanbn

นับตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเอ่ยถึงคำว่าเกษียณอีกเลย

ผมจึงเปลี่ยนเป็นขอพระราชทานพรในวันคล้ายวันเกิดแทน

พระองค์ทรงมักจะให้พรในทำนองว่า

“ขอให้แข็งแรงนะ ขอให้มีพละกำลังกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้” หรือ

“ขอให้มีความสุขในการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น”

….คำพระราชทานมักจบลงด้วยงานหรือการทำเพื่อคนอื่น

แต่ในปีนี้ผมเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระองค์ว่าอายุครบ 72 ปี

พระองค์ทรงนิ่งไปสักพักหนึ่ง แล้วทรงยกพระหัตถ์มาจับบ่าผมเขย่าแล้วรับสั่งว่า

“สุเมธ งานยังไม่เสร็จ….สุเมธ งานยังไม่เสร็จ”

…พระองค์ทรงห่วงเรื่องงานอย่างแท้จริง”

– ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ความตอนหนึ่งจากปาฐกถาในงานโครงการจัดกิจกรรมและสัมมนาผู้สูงอายุร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคารรัฐสภา 22 เมษายน 2555

14641906_1326217177402709_8999910496598290078_n

———-

นี่คือสาเหตุที่เราทำโปรเจกต์นี้

งานของท่านยังไม่เสร็จ

งานของท่านต้องดำเนินต่อไป

#สานต่อที่พ่อทำ

เรื่องน่าสนใจ