ที่มา: Khaosod Online

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ร่วมกับธีรพรคลินิก จัดพิธีทักษิณานุประทาน บวงสรวง วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลูกหลานชาวธนบุรี โดยนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ (หมอชลธิศ) นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน ร่วมกับ ธีรพรคลินิก นิมนต์พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพ่อน้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 17 เมษายน ณ ธีรพรคลินิก ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพ โดยเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

 

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์

 

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพ่อน้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เผยว่า ตามที่นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ (หมอชลธิศ) นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน และอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ ธีรพรคลินิก ถ.เจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. พร้อมด้วยชาวธนบุรี ได้พร้อมใจกันจัดงานพิธีทำบุญบวงสรวงอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันอังคารที่ 17 เม.ย.61 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 10.00 น.พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ทักษิณานุประทาน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 16.09 น. พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บัณฑิตศิษย์มีครู อาจารย์เชน พงษ์พรหม ณภัทรไพบูลย์ อาจารย์กบ สักกเทพ วานิช อ่านโองการบูชาเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวยต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ส่งผลให้พสกนิกรและลูกหลาน ได้อยู่ดีมีสุขจนถึงปัจจุบัน

 

 

หลวงพ่อน้ำฝน กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำ ปีขาล ฉศก จุลศักราช 1096 ตรงกับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพระนามเดิมว่า สิน

เมื่อยังทรงพระเยาว์เจ้าพระยาจักรีได้ขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปเลี้ยงเป็น บุตรบุญธรรม และได้ตั้งชื่อพระองค์ท่านว่า สิน พอนายสินอายุได้ 9 ขวบ เจ้าพระยาจักรีก็นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส ครั้นอายุได้ 13 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำนายสินเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวบรมโกศ ตามประเพณีของการรับราชการในสมัยนั้น ในระหว่างรับราชการเป็นมหาดเล็กนายสินได้พยายามศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่าง ประเทศหลายภาษา มีภาษาจีน ภาษาญวน และภาษาแขก จนสามารถพูดได้สามภาษาอย่างชำนิชำนาญ

ครั้นนายสินอายุได้ 21 ปี เจ้าพระยาจักรีได้ประกอบการอุปสมบทนายสินเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ในสำนัก อาจารย์ทองดี ณ วัดโกษาวาส ( ปัจจุบันคือวัดเชิงท่า ) นายสินอุปสมบทอยู่ 3 พรรษา แล้วก็ลาสิกขาบทกลับมาเข้ารับราชการตามเดิม เนื่องจากนายสินเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมราชกิจต่าง ๆ โดยมาก จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสินเป็นมหาดเล็กรายงาน ด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทย และกรมวังศาลหลวง

พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จเสวยราชสมบัติได้ 3 เดือนเศษ ก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายสินมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีห์ขึ้นไปชำระความหัว เมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งนายสินได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความดีความชอบมาก จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตาก ช่วยราชการอยู่กับพระยาตาก ครั้นเมื่อพระยาตากถึงแก่กรรมลงก็ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนหลวงยกกระบัตร (สิน) เป็นพระยาตาก ปกครองเมืองตากแทน

 

 

พ.ศ. 2308 พระยาตาก (สิน) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เข้ามาช่วยราชการสงครามเพื่อป้องกันพม่าในกรุงศรีอยุธยา พระยาตาก (สิน) มีฝีมือการรบป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งมีความดีความชอบมาก จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น พระยาวชิรปราการ (สิน) สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในเดือนเมษายน พระยาตากก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้ แล้วก็คิดจะปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีใหม่ แต่เมื่อได้ตรวจความเสียหายแล้วเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายเป็น อันมากยากที่จะบูรณะให้เหมือนดังเดิมได้ และประกอบกับรี้พลของเจ้าตากมีไม่พอที่จะรักษากรุงศรีอยุธยาที่เป็นเมือง ใหญ่ได้ จึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานี และได้อพยพผู้คนลงมาตั้งมั่นที่เมืองธนบุรี

เจ้าตากทรงทำพิธีปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ครองกรุงธนบุรี เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ จุลศักราช 1130 ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2311 ขณะมีพระชนมายุได้ 34 พรรษา ทรงนามว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่ประชาชนทั่วไปยังนิยมขนานพระนามพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นับจากนั้นเมืองหลวงของสยามประเทศจึงได้ถือกำเนิดและเปลี่ยนมาเป็น กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ยุคสมัยของพระองค์จวบจนถึงปัจจุบัน นั่นเอง

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในฐานะที่ ธีรพรคลินิก ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และได้เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์ให้กับประชาชนในย่านฝั่งธนบุรีและคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชเป็นชาติไทย และตั้งให้กรุงธนบุรีเป็นราชธานีมากกว่า 250 ปี ในปีนี้

จึงได้รวมพลังกันร่วมเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดงานพิธีมหามงคลอันยิ่งใหญ่ โดยได้นิมนต์พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพ่อน้ำฝน วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงและดำเนินการร่วมกับนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ (หมอชลธิศ) นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน และอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน ปี พ.ศ.2277 โดยในวันที่ 17 เมษายน2561  ตรงกับวันอังคาร ในปีนี้ธีรพร คลินิก ได้ร่วมกับลูกหลานชาวฝั่งธนบุรี ได้พร้อมใจกันจัดพิธีบวงสรวง โดยมีพานพุ่มบวงสรวง หมากพลู อาหาร คาว หวาน และ ผลไม้ จัดเรียงไว้อย่างสวยงาม และเสริมศิริมงคลให้เกิดขึ้นสืบไป

ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปร่วมพิธีครั้งนี้ได้โดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นและควรเดินทางไปล่วงหน้าก่อนกำหนดการ ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ธีรพรคลินิก เลขที่ 2ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กทม. สอบถามลายละเอียด พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพ่อน้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทร.081-7895656, 091-1324444 , 091-1624444

เรื่องน่าสนใจ