17 มกราคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดการประชุมสัมมนาโครงการ พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลให้บริการตามมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการประกอบกิจการและการดำเนินการคลินิก 25,433 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศว่าจะได้รับบริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

 

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดการประชุมสัมมนาโครงการ พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล

 

เรียบเรียงโดย โดดเด่นดอทคอม

เรื่องน่าสนใจ